nieuws

Grontmij slagvaardig bij nieuwe opdrachten

bouwbreed

De slagkracht van Grontmij om opdrachten binnen te halen is ongebroken. Het orderboek bevat ruim een jaar werk en neemt in omvang nog steeds toe.

“De orderstroom in de sectoren milieu, water, energie maar ook water blijft onverminderd positief”, aldus bestuursvoorzitter Sylvo Thijsen. “Wij ondervinden nog geen invloed van de economische teruggang op onze orderportefeuille”.
De ingenieurs uit De Bilt zetten in het derde kwartaal een omzet neer van 208,4 miljoen euro, 13,8 procent meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Over de eerste negen maanden van het jaar gemeten nam de bedrijvigheid met 10,6 procent tot 626,8 miljoen euro. Grontmij is vol vertrouwen het jaar te kunnen afsluiten met een operationele marge (ebita ten opzichte van de opbrengsten) van 8 tot 9 procent. “Alle landen hebben hun prestaties in vergelijking met de eerste negen maanden van 2007 verbeterd”, zegt Thijsen. “De aangekochte bedrijven presteren alle naar verwachting”.
Grontmij geeft aan nauwelijks last van de kredietcrisis te hebben. Een uitzondering wordt gemaakt voor enkele delen van de bouw, met name in de hoek van de woningen en de commerciële opdrachtgevers. Thijsen schat in dat de tegenslagen ruimschoots gecompenseerd kunnen worden met de sterke vraag vanuit de sectoren transport, water en energie. “De markt voor adviesdiensten voor bouw en industrie laat stijgende investeringen zien in fabrieken en installaties. Een belangrijke hoeveelheid van de werkvoorraad is afkomstig van nieuwe projecten en renovaties in openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen”.

Sterk

De vraag vanuit de Europese transportmarkt blijft onafgebroken sterk. De volumes van onderzoeken, planningen en ontwerpen zullen volgens Grontmij in 2009 op het huidige hoge niveau blijven.
In Nederland zegt Grontmij zijn positie verder versterkt te hebben in de specialismen energie, water en transport. “Dankzij de langdurige aard van onze projecten hebben we een goed gespreide portefeuille voor de toekomst”.

Reageer op dit artikel