nieuws

Groningen laat zich niet demotiveren door crisisen bouwt gewoon voort

bouwbreed

Groningen houdt ondanks de crisis vast aan de afgesproken bouwproductie. Wel worden projecten herontwikkeld.

Dat zegt de Groningse wethouder Frank de Vries (ruimtelijke ordening). De afspraken zijn anderhalf jaar geleden gemaakt. Lokale corporaties hebben met de gemeente afgesproken de plannen te handhaven. Groningen wil in 2009 twaalfhonderd woningen neerzetten. De corporaties zijn in de stad verantwoordelijk voor 80 procent van de bouwproductie.
“De kern van de afspraken staat niet ter discussie. Het bouwprogramma blijft overeind”, zegt De Vries. Wel worden projecten herontwikkeld en de aanbesteding voor onbepaalde tijd uitgesteld. “Maar van afstel is absoluut geen sprake”, verzekert hij.
De herontwikkeling betreft een kwart van de woningproductie, zegt Peter Hillenga, directeur van woningcorporatie De Huismeesters. De gewijzigde bouwplannen zullen leiden tot meer huurwoningen, ten koste van koopwoningen. Oorzaak is de ingezakte vraag naar koopwoningen. Verder zullen plannen voor de bouw van appartementen sneuvelen en komen er grondgebonden woningen voor in de plaats. “De markt voor appartementen is verzadigd”, verklaart De Vries de ommezwaai. De Groningse corporaties – naast De Huismeesters doen ook Nijestee, In, Patrimonium en Woonstade mee – moeten alle zeilen bijzetten om aan de afspraken met de gemeente te voldoen, zegt Hillenga. Steun uit Den Haag zou gewenst zijn. “Natuurlijk kunnen we onze broek zelf ophouden, maar door de heffing en de vennootschapsbelasting houden we minder geld over om te investeren.”

Herbezinnen

Ook ontwikkelaars hebben het moeilijker, ziet De Vries. “Maar ik zie nog geen grootschalige terugtrekkende bewegingen. Tot 2010 wordt er nog stevig ontwikkeld. Wel zie ik dat sommige ontwikkelaars zich achter de oren krabben en zich herbezinnen.”
Maar geen kwaad woord over bouwers en ontwikkelaars. “Er gebeurt een hoop.” Al zouden ze beter hun best moeten doen om duurzaamheid en energiebesparing aan de man te brengen.
Grondprijzen verlagen om de woningmarkt vlot te trekken heeft volgens hem geen zin. “Het effect daarvan merk je pas over vijf jaar, als de woningen opgeleverd worden. Consumenten hebben daar nu niets aan. Je kunt er beter voor zorgen dat het consumentenvertrouwen weer terugkeert.”

Reageer op dit artikel