nieuws

Groene Hart vraagt om vroegtijdige samenwerking

bouwbreed

Om goed met tegenstrijdige belangen om te gaan in het Groene Hart, is vroegtijdige samenwerking tussen diverse partijen noodzakelijk. Dit zei prins Willem-Alexander tijdens het Bouwhuisdebat.

“Om de vragen in samenhang te kunnen beantwoorden, hebt u niet genoeg aan de traditionele manier van werken. Er is creativiteit nodig, nieuwe en andere kennis, betrokkenheid van mensen die normaal buiten de ruimtelijke planprocessen staan. We noemen het gebiedsontwikkeling. Een manier van werken waarbij op het eerste gezicht strijdige belangen toch goed samengebracht kunnen worden”, hield de prins van Oranje zijn gehoor voor.
Een vroegtijdige betrokkenheid van grote projectontwikkelaars en lokale ondernemers is in zijn ogen daarbij zinvol. “Natuurlijk moeten de risico’s van vroege betrokkenheid van marktpartijen worden onderkend. Bijvoorbeeld dat een projectontwikkelaar een paar krenten uit de pap haalt zonder daadwerkelijk bij te dragen aan de maatschappelijke doelen. Maar ook hiervoor geldt: een kritisch positieve attitude van overheden, maatschappelijke organisaties en andere bedrijven, draagt uiteindelijk meer bij aan het oplossen van problemen dan het op voorhand sluiten van de deur.”> economie 6

Reageer op dit artikel