nieuws

Gedoe om loon corporatietop

bouwbreed

In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen die het salaris van corporatiedirecteuren aan banden wil leggen. Zeker nu de lonen in de afgelopen jaren sterk gestegen blijken.

Gisteren maakte minister Van der Laan (wonen) in een kort briefje aan de Tweede Kamer bekend dat 115 van de 850 directeur-bestuurders van woningcorporaties in 2007 meer verdiende dan de zogenoemde Balkenende-norm van 169.000 euro per jaar. Een jaar eerder ging het nog om ongeveer 100 van de 950 corporatiedirecteuren die meer verdienden dan het bedrag waarboven corporaties het directeurssalaris moeten melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Maar volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen zijn de werkelijke bedragen “vele malen schokkender. Het aantal directeuren dat meer verdient dan twee ton is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. En de directie van de grootste corporatie krijgt een bedrag dat ver boven de 450.000 euro ligt.”

Motie

In de Tweede Kamer lijkt zich nu een meerderheid te vormen die vindt dat de salarissen van corporatiedirecteuren aan banden gelegd moet worden. Jansen: “Als het CDA of de PvdA niet met een motie komen waarin het maximum salaris wordt gelijkgesteld aan het loon van de minister-president dan doen wij het.”
Ook minister Van der Laan lijkt niet onwelwillend om kritisch naar de salarissen te kijken. Gisteren zei hij de Kamer toe te onderzoeken of de directeuren hun bezoldiging voortaan verplicht moeten publiceren. Hij noemde het bovendien “logisch” dat directeuren “inkomsten uit dochterondernemingen moeten optellen bij hun jaarsalaris.” Nu hoeft dat nog niet.
Dinsdag zei Van der Laan overigens ook de Vogelaar-heffingen die corporaties moeten betalen nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Reageer op dit artikel