nieuws

FNV Bouw wil grenzen pas open als alles goed is geregeld

bouwbreed Premium

FNV Bouw is blij dat de grenzen voor Roemenen en Bulgaren nog even gesloten blijven. Die mogen pas open als alle problemen rond Oost-Europese werknemers zijn opgelost, vindt voorzitter Dick van Haaster.

“Wij hebben erop gehamerd dat er voor de hier werkende Polen nog veel te veel problemen zijn. Los die eerst op voordat je nieuwe groepen toelaat”, vindt Van Haaster. Hij is dan ook tevreden dat minister Donner de tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren in ieder geval tot 1 juli 2009 handhaaft.
Helemaal gerust is hij er echter ook niet op. “Of tegen die tijd alle malafide uitzendbureaus zijn opgedoekt en de huisvesting voldoende is, is nog maar de vraag.” Daar zit voor FNV Bouw dan direct een groot knelpunt. De bond is niet tegen vrij verkeer van werknemers, maar wel tegen uitbuiting, verdringing van Nederlandse werknemers en oneerlijke concurrentie.
“Het ministerie van Sociale Zaken gaat er nog steeds van uit dat werknemers uit Oost-Europa niet de werkgelegenheid van Nederlanders in gevaar brengen. FNV Bouw kijkt daar anders tegenaan. Juist doordat in de bouw nog steeds malafide uitzendbureaus opereren, is er wel degelijk sprake van verdringing. Onderaannemers die zelf onder druk staan, komen in de verleiding goedkoepere arbeidskrachten in te huren. En die worden schandelijke uitgebuit”, aldus Van Haaster.
Dat de Arbeidsinspectie weinig overtredingen van de Wet op het minimumloon heeft geconstateerd, zegt hem niets. “In de bouw moeten ook buitenlandse werknemers het cao-loon krijgen. En dat is meer dan het minimumloon. Bovendien maken louche bemiddelaars met schijnzelfstandigen alle regels die beogen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing tegen te gaan”, vindt de bondsvoorzitter. Daarnaast speelt nog steeds het probleem van de huisvesting. De buitenlanders worden maar al te vaak met veel te veel mensen in een te kleine ruimte voor veel te veel geld gehuisvest. “Dat is de reden dat ook de wethouders van de grote steden nu geen vrije opening van de grenzen willen. Die zien de druk op de oude wijken eerder toe- dan afnemen”, weet Van Haaster.

Reageer op dit artikel