nieuws

Economie zal 0,2 procent krimpen

bouwbreed

De Nederlandse economie zal volgend jaar 0,2 procent krimpen. Dat voorspellen de economen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. (OESO)

Ons land steekt met dit krimpcijfer nog gunstig af bij de andere euro-landen. Die geven een krimp met 0,6 procent te zien. Dat zal volgens de OESO volledig geconcentreerd zijn in de eerste helft van 2009. In de tweede helft is sprake van lichte groei als gevolg van een oplevende wereldhandel. Dit zal ook in Nederland het geval zijn, waardoor in 2010 de economie weer groeit met 0,8 procent tegen 1,2 in de euro-zone. In ons land is de groei van de particuliere consumptie, zo’n 250 miljard euro, tot nul gereduceerd. In 2010 treedt een aarzelend herstel op naar 0,4 procent. Daar staat een groei van de overheidsuitgaven met 2 procent in 2009 en 1,7 procent in 2010 tegenover.
In alle OESO-landen zal de inflatie fors afnemen. In de euro-zone gaat het inflatiepercentage van 3,4 in 2008 naar 1,4 in 2009 en 1,3 in 2010. In Nederland zal de daling langzamer gaan, van 2,3 procent in 2008 via 1,8 procent in 2009 naar 1,6 procent in 2010.
De werkloosheid zal wel behoorlijk oplopen in de euro-zone, van 7,4 procent in 2008 naar 9 procent in 2010. Ook hier lijkt Nederland een gunstige uitzondering. De werkloosheid bedraagt hier 3,1 procent in 2008 en zal met een procentpunt oplopen naar 4,1 procent in 2010.

Reageer op dit artikel