nieuws

Dijkgraaf moet onafhankelijk blijven

bouwbreed Premium

Met de waterschapsverkiezingen op komst richt de discussie zich op politisering van het waterschapsbestuur. Peter Vonk maakt zich daarover zorgen, zeker als dijkgraven in het debat interveniëren.

Dijkgraven Monique de Vries (VVD) en Henk Tiesinga (CDA) zien geen reden tot angst voor politisering van de waterschappen (Waterforum Online, 23 oktober). Wat zij beweren is niet bijzonder of verrassend, wel dát ze het beweren.
Als er Tweede Kamerverkiezingen zijn, hoort niemand de koningin als voorzitter van de Staten-Generaal. Evenzo houdt iedere commissaris van de koningin zijn mond bij Provinciale Statenverkiezingen. De burgemeester onthoudt zich van commentaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nu zijn er waterschapsverkiezingen op komst, en ineens mengen zich wel twee dijkgraven, beide prominent lid van een politieke partij, in het debat.
Dijkgraven zijn door de Kroon benoemde ‘onafhankelijke’ voorzitters van het waterschapsbestuur. Zij staan, zou je denken, boven de partijen. Beiden zijn behalve onafhankelijk voorzitter van hun bestuur ook nog eens voorzitter van het stembureau in hun waterschap! Met verbazing, ergernis en ongeloof heb ik kennis genomen van hun interventie in het debat.
Inderdaad maakt mijn partij, de Algemene Waterschapspartij, zich zorgen over de politisering van het waterschapsbestuur. Daarin staat ze niet alleen. Ook andere groeperingen, landelijk en plaatselijk, laten zich zo uit.
Wat drijft De Vries en Tiesinga. Een beetje dom? Dat kan het niet zijn, dijkgraaf word je niet zomaar. Kennelijk komt het politieke gevoel weer boven. Beiden zijn inhoudelijk en organisatorisch nauw betrokken geweest bij het werk van hun partijen, in aanloop naar de verkiezingen. Tiesinga was voorzitter van de commissie die het verkiezingsmanifest voor het CDA schreef. De Vries was betrokken bij de aanpassing van de statuten van de VVD en zelfs even contactpersoon voor die partij in Hollands Noorderkwartier. Hoezo onafhankelijk voorzitter van het waterschap?
Inderdaad het lijkt er sterk op dat de politiek in feite al lang in het waterschapsbestuur gezeten heeft, zoals De Vries stelt. Maar dat de ‘onafhankelijk’ voorzitters van waterschappen nu deze rol vertolken, stemt tot grote zorg. Het lijkt alsof in het debat de lijsttrekkers van de politieke partijen niet mans genoeg zijn om weerwoord te bieden. Daar hebben ze blijkbaar dijkgraven bij nodig.
De waterschapsverkiezingen (13 tot 25 november) hebben een nieuwe vorm, en speciaal hiervoor zijn nieuwe partijen opgericht. De Algemene Waterschapspartij is er door hard werken van een groep vrijwilligers in geslaagd in bijna het hele land mee te doen. De Unie van Waterschappen en de individuele waterschappen wezen verzoeken om subsidie af met het oog op de gewenste neutraliteit. Politieke partijen hebben, omdat ze in de Tweede Kamer zitten, wel de beschikking over een flinke subsidiepot van de rijksoverheid. Water Natuurlijk wordt bovendien gesteund door de gesubsidieerde provinciale milieufederaties. Ik wil niet zielig doen, maar er is steeds sprake geweest van een ongelijk speelveld. Nu blijkt dat dijkgraven zich voor hun politieke karretjes laten spannen, is het genoeg. We zoeken de pers. De Algemene Waterschapspartij staat ten slotte voor Zuiver Water!

Reageer op dit artikel