nieuws

Crisis als kans

bouwbreed Premium

Een crisis is een ramp voor de één, maar een kans voor de ander. Illustratief is in dat verband het verhaal dat de politiek adviseur van de Britse premier Blair direct opbelde toen twee gekaapte vliegtuigen op 9/11 de Twin Towers in vlogen. Niet om te zeggen hoe erg hij dat vond, maar om te adviseren nu meteen maar een hele lading slecht nieuws naar buiten te brengen omdat er de komende tijd toch niet veel aandacht voor zou zijn.

Een crisis is een ramp voor de één, maar een kans voor de ander. Illustratief is in dat verband het verhaal dat de politiek adviseur van de Britse premier Blair direct opbelde toen twee gekaapte vliegtuigen op 9/11 de Twin Towers in vlogen. Niet om te zeggen hoe erg hij dat vond, maar om te adviseren nu meteen maar een hele lading slecht nieuws naar buiten te brengen omdat er de komende tijd toch niet veel aandacht voor zou zijn.
De crisis op de financiële markten houdt ons allen in de greep. Er gaat bijna geen bijeenkomst voorbij zonder dat het onderwerp op de een of andere manier ter tafel komt. Logisch ook, want het gaat zonder twijfel om een ontwikkeling met verstrekkende en mogelijk zelfs rampzalige gevolgen, zonder dat al direct is vast te stellen wat die gevolgen zullen zijn.
En precies daarom zien velen hier waarschijnlijk ook volop kansen in. Zo zijn er mensen die in de crisis op de financiële markten het bewijs (willen) zien dat het marktdenken op zijn laatste benen loopt, en dat nu dan toch eindelijk het einde van de grote operaties op het terrein van deregulering, liberalisering en privatisering is ingeluid. Anderen weerspreken dat overigens, en menen dat het optreden van de overheid niet zozeer te verklaren valt uit het falen van de markt maar juist vooral voortkomt uit onvolkomenheden in de wijze waarop de overheid zelf in die markt heeft geïntervenieerd in de afgelopen jaren.
De tijd zal uitwijzen wie gelijk krijgt en wie de crisis het best als kans weet te benutten. In dat opzicht is er overigens sprake van nog een ander interessant inschattingsverschil als het gaat om de gevolgen van de huidige crisis, namelijk met betrekking tot de vraag hoe daarmee in de eigen sector (de bouw) moet worden omgegaan. Zo zijn er mensen die menen dat de bereidheid van private partijen om financieel te participeren in projecten op korte termijn zal afnemen, maar op iets langere termijn zal stabiliseren, waardoor de belangstelling vanuit de markt uiteindelijk behouden blijft. Ze zien de tijdelijke terugloop van investeringsruimte niet slechts als een ramp maar ook als een kans; om nog eens goed naar projecten te kijken en die zo nodig te heroverwegen (of althans te temporiseren). Maar evengoed zijn er ook mensen die nu een heel andere inschatting maken en daarom vooruitlopend op de lange termijn ontwikkelingen de overheid alvast verzoeken om snel steun te verlenen. Waar de overheid in het recente verleden toch liefst op afstand werd gehouden, onder het motto van minder bemoeizucht en beperking van de regeldruk, daar is diezelfde overheid nu ineens weer zeer welkom, als de beurs maar opengaat. Bouwend Nederland heeft zich in dat opzicht al uitgebreid gemeld via de media.
Ook hier zal de tijd moeten uitwijzen wie gelijk krijgt én wie de crisis het best als kans zal weten te benutten, waarbij het overigens belangrijk is te beseffen dat de eerste categorie in het geheel niet hoeft samen te vallen met de tweede.

Reageer op dit artikel