nieuws

Cramer stelt strenge regels drinkwater op

bouwbreed Premium

Er zullen strengere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van drinkwatervoorzieningen. Dat schrijft milieuminister Cramer aan de Tweede Kamer.

Een begin dit jaar gepresenteerd onderzoek toonde aan dat de kwaliteit van drinkwater in net opgeleverde nieuwbouwwoningen te wensen overlaat. Hoewel er nog geen gevaar is voor de volksgezondheid bleek wel dat er sprake is van te hoge concentraties metalen en hoge kiemgetallen in de net aangebrachte leidingen. Cramer kondigde in april in de Tweede Kamer aan dat ze samen met Uneto-VNI een aantal maatregelen zou nemen om te zorgen dat de drinkwaterkwaliteit zou verbeteren.
De belangrijkste maatregel is dat het ministerie van VROM werkt aan een nieuwe ministeriële regeling voor materialen en chemicaliën die gebruikt worden in de leidingwatervoorziening. Hierin wordt dan ook de metaalafgifte van materialen geregeld

Verplichtend

Cramer denkt dat de regeling in de loop van 2009 wordt vastgesteld. Na een overgangsperiode van twee jaar krijgt de regeling in 2011 een verplichtend karakter.
Ook zegt Cramer in Europa druk uit te oefenen op andere landen om gemeenschappelijke regels te maken voor materialen die worden gebruikt voor drinkwaterkleidingen. Dit proces verloopt echter traag, als gevolg van de vele partijen die hierbij betrokken zijn. Nederland probeert daarom bilaterale afspraken te maken met lidstaten.
Verder leren installateurs tegenwoordig standaard dat ze hygiënisch moeten werken, is een instructiefilm voor installateurs in de maak en wordt het huidige Waterwerkblad 2.4 aangepast.
Ook ontwikkelen de waterleidingbedrijven één protocol voor een integrale benadering voor oplevering van de dienstleiding, de meteropstelling en de binneninstallatie.

Reageer op dit artikel