nieuws

Bouw moet investeren in personeelsbeleid

bouwbreed Premium

Investeren in personeelsbeleid is voor de bouw bittere noodzaak. Blijft een financiële injectie uit, dan krijgt de sector zodra de kredietcrisis is opgelost, te maken met grote personeelstekorten.

Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het Rotterdamse bureau Integron naar de verwachtingen die leidinggevenden en personeel koesteren over de afdeling personeelszaken van hun werkgever. Het onderzoek bestrijkt elf sectoren waaronder de bouwnijverheid, de industrie en de groothandel. In totaal werden 4400 personeelsleden aan de tand gevoeld.
Op basis van de uitkomsten van de interviews waarschuwt Integron dat de afname van de druk op de arbeidsmarkt door de kredietcrisis, slechts van korte duur zal zijn. Daarom is het nodig werk te maken van het human resource management.
Binnen de bouw is daarvoor tot nog toe weinig animo, vindt Integron. Mogelijk met desastreuze gevolgen. “Bij organisaties waar niet wordt geïnvesteerd in functieontwikkeling en training, kan het verloop onder werknemers wel drie- tot viermaal hoger zijn.”

Opleiding

Volgens Integron vindt 30 procent van het bouwpersoneel dat het onvoldoende wordt ondersteund door personeelszaken. Met als effect dat ze uitkijken naar een andere baan. “Nu geeft een op de vijf werknemers aan de komende twee jaar uit de bouw te zullen vertrekken”, constateert het onderzoeksbureau. “Ontwikkeling en opleiding zijn echt cruciaal om het tij te keren. Mensen moeten worden ingezet op hun kwaliteiten.”
Daarmee is human resource management (HR-beleid) voor de bouw bovengemiddeld belangrijk. Alleen door het HR-beleid af te stemmen op het verwachtingspatroon van de medewerkers, kan een leegloop uit de sector worden voorkomen.

Reageer op dit artikel