nieuws

Architectuurgids rekent af met saai Den Bosch

bouwbreed Premium

De gemiddelde toerist kent Den Bosch vooral als historische vestingstad. Er is niets mis met dat beeld, maar de stad biedt zo veel meer, vinden Olv Klijn en Joks Janssen, auteurs van het boek ’10 x Den Bosch’.

In hun boek wilden ze dat beeld daarom verbreden en verrijken. In de afgelopen tien jaar is Den Bosch sterk veranderd. De stad is gegroeid door de bouw van nieuwe wijken, de annexatie van randgemeenten en trok landelijk en internationaal de aandacht met projecten als het Paleiskwartier en Haverleij.
De oude architectuurgids paste daarom eigenlijk niet meer bij de huidige stad. Vandaar dat het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) Klijn en Janssen benaderde voor een opvolger. Is de oude gids volgens Klijn vooral “een optelsom van gebouwen, geclassificeerd naar periode en stijl”, het nieuwe boek vormt eerder “een spannende collage van soms samenhangende, soms botsende fragmenten”.
Voor het boek is gekozen voor tien verschillende invalshoeken, zoals de katholieke stad, eilandstad, neoklassieke stad en inventieve stad. Klijn: “We hebben niet gestreefd naar compleetheid of historische volledigheid. Een stad is immers nooit af.”
Ook nooit gerealiseerde, soms zeer omstreden, plannen krijgen een plek in het hoofdstuk Imaginaire Stad, zoals de verbouwing van het zeventiende eeuwse Kruithuis, onderdeel van de vestingwerken. Verscheidene ontwerpen sneuvelden voortijdig, waaronder een winnend plan van Sjoerd Soeters, waarbij het Kruithuis voorzien moest worden van circustent en vlaggenmast.
Een paar geleden trok de gemeenteraad er uiteindelijk definitief de stekker uit omdat alle vertragingen en aanpassingen het plan te duur zouden maken.

Rijksbouwmeester

Voormalig rijksbouwmeester Mels Crouwen zegt vooral gecharmeerd te zijn van het onderdeel over de katholieke stad, vanwege de uitvoerige aandacht voor Den Bosch als bakermat van de Bossche School. De sobere en verstilde architectuurstroming komt voort uit het gedachtegoed van de benedictijner monnik Dom Hans van der Laan.
Crouwel ziet een toenemende waardering voor de Bossche School en adviseert de Bosschenaren hierop in te spelen, dan “hebben ze goud in handen voor de toekomst”.
Maar aandacht voor eigentijdse bouwkunst mag ook niet ontbreken, vindt wethouder Geert Snijders. Naast restaureren en conserveren van historische gebouwen is toevoegen van moderne architectuur volgens hem een tweede belangrijke taak van een gemeentebestuur. “Goede stedenbouw is een instrument om het welzijn van mensen te bevorderen.”

Reageer op dit artikel