nieuws

Aantal succesvolle innovaties kan groter

bouwbreed

Kredietcrisis of niet, als bedrijven de belangen van klanten écht voorop stellen, ontstaat een band en groeit het vertrouwen, stelt Wouter Jansen. De kans dat innovaties slagen groeit. Een klantgerichte en integrale werkwijze is onontbeerlijk voor succes.

Bekende dienstverleners hebben in de afgelopen jaren te veel producten ontwikkeld, waarbij vooral het eigen bedrijfsbelang voorop leek te staan. Dit is mede de oorzaak voor de huidige economische crisis.
Klanten en gebruikers willen daarentegen juist dat meer tijd en aandacht wordt besteed aan hun ‘needs and wants’. Door het belang van de klanten centraal te stellen ontstaat een (emotionele) band, wat de basis is van een (groeiend) onderling vertrouwen.
De installatiebranche zet al enkele jaren in op klantgerichte innovatie en de resultaten zijn zeer positief. Voor een branche organisatie als Uneto-VNI reden om dit verder uit te dragen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat innovaties in Nederland slechts een slaagkans hebben van 25 procent. Twee oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Er wordt onvoldoende ingespeeld op de (latente) behoefte bij klanten en gebruikers en er is een gebrek aan ondernemerschap.
De oplossing ligt dus voor het grijpen. Ga uit van het ‘klantbelang’ en geef ondernemerschap de ruimte.
Een voorwaarde om het belang van de klanten te kunnen dienen is een integrale werkwijze binnen de keten. Dit vraagt om strategische samenwerking tussen de bedrijven, waarbij de betrokken directies volgens een gemeenschappelijke visie en doelstelling werken. In de praktijk blijkt dat het meer is dan samenwerken alleen, het is zelfs een vorm van Samen Ondernemen.
Er zijn vele voorbeelden te geven, dat een klantgerichte werkwijze rendeert en een vertrouwensbasis ten goede komt. Uit onderzoek blijkt dan ook dat bedrijven die vanuit de klant denken en beschikken over een goede serviceorganisatie, winstgevender zijn dan gemiddelde bedrijven uit de branche. Je moet het als ondernemer en betrokken medewerker wel willen, kunnen en durven.
De brancheorganisatie Uneto-VNI promoot al jaren de thema`s innovatie en integraal ontwerpen. Men kijkt zelfs bewust over de grenzen van het eigen brede vakgebied heen.
Inmiddels zijn er zogenoemde koplopers die het voortouw willen en durven nemen. En inderdaad wordt bewezen wat eigenlijk al bekend was.
Door een betere ontwerpfunctie is een professionele projectuitvoering en een goede service tijdens de gebruiksfase mogelijk. Integraal werken loont en de klanten en gebruikers varen er wel bij. Veel goede voorbeelden zijn te zien in onder meer sectoren waar met concepten wordt gewerkt. Denk aan ziekenhuizen, scheepsbouw, verkeerssystemen, etc.
Uit voorbeelden (zie kader) blijkt ook dat bouwbedrijven hierop insteken. Zie het als een onderlinge handreiking om tot een betere samenwerking te komen.
De stuurgroep Integraal Ontwerpen heeft inmiddels onderkend dat naast systeem- en proceskunde ook ondernemerschap een voorwaarde is om successen te behalen.
Programma’s als Action Learning Samen Ondernemen (ALSO) en Methodisch Innoveren (MI) worden met de nodige tact in elkaar geschoven. Zodanig dat maatwerk mogelijk is.

Uit de praktijk

Koldijk
Installatiebedrijf en ingenieursbureau Koldijk BV in Zwolle heeft als onderdeel van Batenburg Groep de laatste jaren zwaar geïnvesteerd in integraal en klantgericht werken.
Bereikte doelstellingen
l De strategie is gebaseerd op klantgericht en integraal werken;
l Deze keuze heeft geleid tot een werkwijze waarin ontwerpen, nieuwbouw en service 0x26 onderhoud als één proces worden gezien om optimaal aan de vraag van klanten en gebruikers te kunnen voldoen. De structuur en de wijze van werken is hierop aangepast;
l De leiding in de vestigingen en businessunits werken inmiddels allemaal volgens de principes van ondernemend management. Dit betekent dat men ruimte schept voor ondernemerschap en initiatief op de werkvloer en in het werkveld.
l Dat de gekozen strategie goed is wordt bewezen door het grote draagvlak binnen het eigen personeel, klanten en gebruikers.
Ter Steege Bouw
Ter Steege Bouw uit Rijssen heeft als onderdeel van de Ter Steege Groep beleidsmatig gekozen voor integraal en klantgericht werken.
Met een vooraanstaand architectenbureau en een installatiebedrijf wordt een samenwerkingsmodel ontwikkeld, waarbij het management van alle betrokken bedrijven de ruimte en middelen krijgen integraal samen te werken.
Tevens is een bouwconcept ontwikkeld, waarbij de klanten en gebruikers op basis van modules hun keuzes kunnen maken (www.komcept.info).
Totaalinstallateurs
Totaalinstallateurs bieden totale oplossingen aan op het gebied van sanitaire technieken, verwarming, koeling, energievoorziening, elektro, ICT, beveiliging, etc. Dankzij dit brede assortiment kan men klantgerichte oplossingen gedurende alle dagen van de week aanbieden.
In elke plaats of regio groeien dit soort bedrijven als kool. Vooral als men inspeelt op de vraag van klanten. De servicemonteurs treden hier op als de ambassadeur bij de klanten.
Ondernemerschap gekoppeld aan een klantgerichte en integrale werkwijze loont dus. En geeft plezier in het werk.

Reageer op dit artikel