nieuws

Aandacht voor logistiek op bouwplaats moet terug

bouwbreed

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe impuls in de bouwkunde. Waarom maakt de inkoper toch sneller carrière dan de specialist van het bedrijfsbureau? Directeur Douwe Kras van Arcadis Nederland windt zich op.

Nog even. Per 1 januari draagt Kras (1948) zijn functie over aan opvolger Rob Mooren. Precies volgens afspraak. Vijf jaar zou hij de kar trekken. Welnu, de tijd is om. Na de wisseling van de wacht bij het nieuwe boekjaar, verlaat Kras per 1 mei het ingenieursbureau.
“Mijn betoog is: we moeten ons vak weer ontwikkelen. De logistiek op de bouwplaats verdient veel meer aandacht. Betere samenwerking leidt tot meer vertrouwen en minder faalkosten. Veel van de innovaties afgelopen jaren zat bij de bankiers en juristen. De carrièrelijn loopt vaak via de inkoop en niet over het bedrijfskantoor. Dat is funest voor ons vak. De echte opgaven in de bouw zijn organisatiekwesties”.
Douwe Kras komt uit een Volendams geslacht van bakkers en vissers. Moeder een Friezin, vader onderwijzer. Liever was senior eigenlijk de bouw in gegaan.
“Als je in katholiek Volendam vroeger wilde gaan leren, had je twee mogelijkheden. Priester worden of het onderwijs in. Eigenlijk heb ik later de wens van mijn vader in vervuld.”
Na de Mulo bezocht Kras de Uitgebreid Technische School, timmerde in de vrije tijd wiegjes en drong door tot de hts. Vervolgens zeven jaren HBM, de utiliteitsdochter van de vermaarde herenclub Hollandse Beton Groep, later verrassend opgeslokt door BAM.
“Bij HBM heb ik de liefde voor de bouw gekregen. Mijn eerste project was een parkeergarage in de Amsterdamse Bijlmer. Staat er niet meer. Later ziekenhuis Westeinde in Den Haag, mijn eerste grote klus. Was daar met veel plezier projectcoördinator. Prachtig, te zien dat wat je op papier verzon, in de werkelijkheid ook gebeurde. De planning, de fasering, het opknippen. ’s Nachts om 3 uur kon je mij vinden bij het storten van 700 kuub beton. Zoiets wilde ik niet missen.”

Discipline

De strakke discipline van de bouwplaats hield in die jaren geen halt voor de huisdeur. Iedere avond tijd voor de kinderen. Daarna de boeken in en voor het slapen een uurtje wandelen. In de jaren 1979-1986 werd – naast de volle dagtaak – aan universiteit Erasmus de studie economie voltooid.
“Samen met de kinderen ging ik naar boven. Om zeven uur, acht uur, later negen uur. Vonden ze gezellig. In de zesde klas kwam mijn zoon thuis met de opmerking: ‘Weet je wel dat niet alle papa’s elke avond studeren?”
In 1979 volgde de overstap van bouwer HBM naar managementbureau PRC. Bij het bedrijf zou hij een kwart eeuw vol maken, waarvan 13,5 jaar als directeur. Het bureau ontwikkelde zich van 85 tot 350 medewerkers.
“Bij mijn aantreden in 1990 als directeur wilde ik niet direct met een verlies van start. Heel wat moeite is gedaan om een krappe winst van vijfhonderd gulden op papier te krijgen. Later verdienden we miljoenen.”
Na de overname van PRC door Arcadis in 2003 werd Kras directeur van de Nederlandse tak van het ingenieursbureau met de vuursalamander als logo. De grote bezuinigingen begin deze eeuw, waren net achter de rug. Een pijnlijke operatie: terug van 3000 naar 2000 medewerkers.
“De sfeer was niet van: oh, wat hebben we een succes. De bedrijfsdelen functioneerden als eilanden op zich. Vrij geruisloze reorganisaties hebben tot aanzienlijke verbeteringen geleid. Het economische tij zat mee, vrijwel niemand is vanwege de reorganisaties vertrokken. Het ziekteverzuim onder de 2500 medewerkers zakte vorig jaar naar 3,2 procent. Dat zegt toch iets. Uit tien onderdelen ontstonden vier divisies: Mobiliteit, Milieu 0x26 Ruimte, Wonen 0x26 Werken en Water. De periode 2005-2008 was heel succesvol”.
Volgens Kras heeft Arcadis afgelopen jaar Grontmij als grootste ingenieursbureau in Nederland verdrongen. “Onze uitstraling is ook aanmerkelijk groter. Kijk maar naar de hits bij Google. Hoewel de grootste, is ons bureau op vele terreinen toch geen marktleider. Behalve op het terrein van de milieu-effectrapportages. Op het spoor is Movares groter, bij water Haskoning. Onze kracht is dat we in competitieve markten heel goed mee kunnen”.

Druk

Ook ingenieurs ontkomen niet aan de effecten van de kredietcrisis. Het segment Wonen 0x26 Werken staat stevig onder druk. Op het vlak van de gebiedsontwikkeling komen nauwelijks nog grote projecten van de grond. Niemand kan ontgaan zijn dat in de loop van 2008 de woningmarkt inzakte.
“Onze omzet is voor 70 procent gerelateerd aan opdrachten van overheden. Behoorlijk stabiel dus. Je zult zien dat partijen vanuit slechtere markten naar de overheid zullen trekken. De concurrentie neemt toe.”

Reageer op dit artikel