nieuws

Zwartwerk in Belgiëvooral in horeca en bouw

bouwbreed

De sociale inspectiediensten stelden in 2007 in heel België 4.490 gevallen van zwartwerk vast. De meeste overtredingen werden geregistreerd in de horeca (1.602), bouw (802), kleinhandel (436), land- en tuinbouw (398), zakelijke diensten (134) en voedingsindustrie (122).

De sociale inspectiediensten stelden in 2007 in heel België 4.490 gevallen van zwartwerk vast. De meeste overtredingen werden geregistreerd in de horeca (1.602), bouw (802), kleinhandel (436), land- en tuinbouw (398), zakelijke diensten (134) en voedingsindustrie (122).
Dat heeft de Belgische minister van arbeid, Joëlle Milquet, verklaard naar aanleiding van de recente ophef over het massale zwartwerk in de Belgische bouw.
In totaal werden vorig jaar inbreuken vastgesteld in 2.556 ondernemingen en bij 6.735 personen. Ook in deze rangschikking staan de horeca (903 ondernemingen en 2.716 personen) en de bouwnijverheid (respectievelijk 475 en 1.242) bovenaan.
In 2007 werden verhoudingsgewijs meer inbreuken vastgesteld dan in de tweede helft van 2006, met name 4.490 overtredingen vorig jaar tegenover 1.792 in de tweede semester van 2006. Maar er werden ook meer controles uitgevoerd (10.208 versus 3.986). Er bestaan in België geen betrouwbare schatting over de omvang en kosten van de sociale fraude. De reden daarvan is dat de overheid de Vlamingen en Walen niet tegenover elkaar wil opzetten. Maar het is een publiek geheim dat de sociale fraude in Wallonië veel groter is dan in Vlaanderen. Ook de Waalse werkloosheid is veel groter dan de Vlaamse.

Reageer op dit artikel