nieuws

WSW: Kredietcrisis hakt in plannen woningcorporaties

bouwbreed Premium

De kredietcrisis kost corporaties de komende jaren honderden miljoenen euro. Mede daardoor zal er over drie jaar fors minder geïnvesteerd worden.

Dat zegt Roland van der Post, directeur van het WSW (Waarborgfonds Sociale
Woningbouw), dat borgstellingen voor leningen van corporaties verzorgt. “De
crisis op de kapitaalmarkt komt boven op de overheidmaatregelen, zoals een
inflatievolgend huurbeleid, de vennootschapsbelasting en de Vogelaar-heffing. Zo
wordt het heel lastig voor corporaties om te investeren.” Vanwege lopende
prestatiecontracten zal er de komende jaren nog niet veel aan de hand zijn,
schat hij. “Maar na twee, drie jaar, als de contracten aflopen en de woningen
neergezet zijn, moeten er nieuwe plannen gemaakt worden. Dan zullen corporaties
de investeringen flink terug gaan schroeven.” Noodgedwongen. De kredietcrisis
zal volgens Van der Post de corporaties honderden miljoenen euro’s kosten. Hij
rekent voor: “Corporaties lenen dit jaar bijna 10 miljard aan vreemd vermogen.
Door de zeer gebrekkige marktwerking als gevolg van de kredietcrisis betalen ze
soms wel tot 20 basispunten meer rente, dat is 0,2 procent. Corporaties lenen
gemiddeld voor 23 jaar. Per jaar kost het 20 miljoen euro extra. Over twintig
jaar betaal je dus zo’n 400 miljoen meer.” De vennootschapsbelasting kost de
corporaties ook nog eens zo’n 500 miljoen euro. “Bij elkaar is het een aanslag
op de operationele kasstromen. We maken ons daarom zorgen om de
liquiditeitspositie van de corporaties.” Er verdwijnt meer geld dan dat er
bijkomt. Corporaties ondervinden door de bankencrisis bovendien problemen met
het aantrekken van kort geld, merkt hij. De corporaties hebben het geld dat
binnen twee jaar afgelost moet worden nodig om hun liquiditeitsproblemen om te
lossen. Uit nood kloppen ze bij het WSW aan, maar het waarborgfonds kan alleen
leningen met een looptijd van boven de twee jaar borgen. Kort of lang geld,
corporaties lenen om hun geldproblemen op te lossen. In 2009 zullen de
corporaties bij elkaar zo’n 14 miljard euro lenen, een recordbedrag.

Vastgoed

De corporaties bulken misschien van het geld, maar dat zit in het vastgoed,
legt Van der Post uit. “De politiek zegt te makkelijk dat corporaties genoeg
geld hebben. Ze hebben zeker veel vermogen, het vastgoed, maar dat moeten ze wel
liquide weten te maken om er iets mee te doen. Anders kun je niet investeren.”
Liquiditeit is misschien wel belangrijker dan vermogen, meent Van der Post. “Ik
heb nog nooit een bedrijf failliet zien gaan vanwege haar vermogen. Het gaat er
altijd om of je genoeg liquide middelen hebt.” Verkopen van woningen zou geld in
het investeringslaatje kunnen brengen. “Maar dat is deze tijd ook moeilijk,
mensen kopen minder snel, de mutatiegraad daalt, waardoor minder woningen vrij
komen voor verkoop.” Van der Post zou graag zien dat het kabinet juist nu,
tijdens de bankencrisis, de corporaties bijstaat, bijvoorbeeld door heffingen te
schrappen, of het borgen van kort geld mogelijk te maken. “Iedereen wil meer
woningen bouwen, maar een kabinetsbeleid van enkel lastenverzwaring werkt op dit
moment contraproductief. Dat is teleurstellend.”

Hogere grens borgstelling

Het WSW en Aedes hebben minister Vogelaar deze week een brief gestuurd waarin
gevraagd wordt de grens voor het borgstellen van corporatieleningen te verhogen
van 200.000 euro naar 240.000 euro. Corporaties hadden bij het WSW hierop
aangedrongen. “Ons laatste corporatievoordeeltje zijn we nu ook kwijt”, somberde
Leon Bobbe, directeur van Dudok Wonen deze week op zijn weblog over de lage
borgstellingsgrens. “Nieuwe woningen in het Gooi kosten meer dan 200.000 euro.
En als je boven die grens zit, vindt de minister dat leningen niet door het WSW
geborgd mogen worden. Het gevolg is dat onze leningen aanzienlijk duurder
worden.” Leningen die door het WSW geborgd worden liggen in de regel een paar
tiende procent onder de marktrente.

Reageer op dit artikel