nieuws

Woningborg Advies biedt Bouwbesluittoets

bouwbreed Premium

Woningborg Advies gaat als nieuwe dienst de 100 procent Bouwbesluittoets uitvoeren. Daarmee speelt Woningborg in op de voorgenomen privatisering van de gemeentelijke preventieve toets.

Bij het aanvragen van een bouwvergunning toetst de gemeente de plannen aan de eisen van de bouwregelgeving. Dat leidt veelal tot discussies met de bouwonderneming. Er gaat daardoor veel tijd en geld verloren. Tevens is er sprake van kwantitatief en kwalitatief capaciteitsgebrek bij veel gemeenten.
Om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de bestuurlijke lasten voor de gemeenten te verminderen, wil het ministerie van VROM toestaan dat bouwondernemers hun plannen door private partijen laten toetsen. De gemeente hoeft het Bouwbesluit dan niet meer zelf te toetsen.
Woningborg beoordeelt nu al jaarlijks de plannen van zo’n 25.000 woningen die door haar 1200 deelnemers onder GIW- of Stiwoga-garantie worden gebouwd. Woningborg Advies biedt nu de mogelijkheid deze toets uit te breiden naar de 100 procent Bouwbesluittoets. VROM juicht dit initiatief van de Woningborg groep toe omdat daarmee een goede stap wordt gezet om de Bouwbesluittoets verder te privatiseren.

Éen loket

De Woningborg groep ziet voordelen voor haar deelnemers: korting op de gemeentelijke leges, tijdwinst, en het vroegtijdig opsporen van afwijkingen. De Woningborg groep creëert één loket waar haar deelnemers hun plannen kunnen laten toetsen, zowel ten behoeve van de gemeentelijke bouwvergunning als voor het verkrijgen van een waarborgcertificaat. Daardoor zegt Woningborg Advies de 100 procent Bouwbesluittoets tegen aantrekkelijke voorwaarden te kunnen aanbieden.

Reageer op dit artikel