nieuws

Winterswijk aan vooravond gunning stedenbouwkundig plan Spoorzone

bouwbreed Premium

De gemeente Winterswijk heeft een stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor de westelijk gelegen spoorzone. De pakhuisachtige nieuwbouw van scholencomplex Driemarke met een groen gebruiksdak is de eye-catcher in het plan.

Het stedenbouwkundig bureau van Andries Geerse uit Rotterdam heeft het plan in opdracht van de gemeente gemaakt. Het college van B en W stemt er mee in; de raad moet nog zijn oordeel vellen. In nauwe samenwerking met bewoners en gebruikers zijn de stedenbouwkundige kaders en functies vastgesteld. Een architect wordt binnenkort geselecteerd.
Met dit plan streeft de gemeente naar een betere ruimtelijke verbinding van de gebieden aan weerszijden van het spoor. Door de royale groene invulling hoopt de gemeente de spoorzones een landschappelijk karakter mee te geven. Centrale verkeersdrager in het plan is het voormalige GOLS-spoor dat eind 19de eeuw in de Achterhoek werd aangelegd. Dat wordt straks weer gebruikt door musemtreinen.

Stoer

Langs het spoor wordt de Driemark gevestigd. Aaneengeschakelde bouwvolumes met de uitstraling van stoere pakhuizen op 13.000 vierkante meter grond. De gevels worden opgetrokken uit robuuste baksteen of cortens-staal. De bebouwing wordt zoveel mogelijk gestapeld om ruimte te creëren voor groen. Parkeerruimte wordt onderdeks gebracht. Op het groene dek kunnen de leerlingen sporten. Een binnensportaccommodatie wordt in het scholencomplex geschoven, zodat er zo weinig mogelijk ruimte wordt verspild aan bebouwing.
Verder langs het spoor komt een compact bouwblok met functies voor uitgaan, cultuur en ondernemen. De exacte invulling is vooralsnog niet duidelijk. Hiervoor is 9500 vierkante meter gereserveerd, waarvan de helft voor nieuwbouw. Het restant van de bebouwing wordt gerenoveerd. Verderop komen op enige afstand van het spoor 35 villa’s en een klein appartementencomplex met 35 woningen.
Met ProRail wordt overlegd of het mogelijk is een fietstunnel onder het spoor op te nemen voor het fietsverkeer. Wegen in het gebied zullen moeten worden doorgetrokken ofwel worden verbreed om het verkeer zo goed mogelijk te regelen. Daarover is nog geen definitieve duidelijkheid.

Reageer op dit artikel