nieuws

Werk ambtenaren verandert

bouwbreed Premium

De laatste opmerking van minister Cramer hakte er bij de aanwezige ambtenaren op de Dag van de Wabo behoorlijk in. Want nog niet eerder werd gezegd dat ook vergunningverlening bij provincies en gemeenten moet worden weggehaald.

Door de bundeling van werk zal er bij gemeenten en provincies minder personeel nodig zijn en door centralisatie in een regio zal dit betekenen dat veel ambtenaren verder van hun huis komen te werken. Volgens Cramer heeft het kabinetsbesluit ook voordelen. Zo kunnen gemeentemedewerkers zich naar haar oordeel beter specialiseren, waardoor ze er qua inkomen wel eens op vooruit kunnen gaan.
VNG en IPO lijken ondertussen ook overtuigd van het nut van bundeling van toezichtstaken. In hun gemeenschappelijke verklaring staat: “Een verbetering van de kwaliteit staat voorop. Gemeenten bundelen hun expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de uitvoeringsdiensten.”
VNG en IPO stellen verder kwaliteitseisen op voor “de manier waarop taken moeten worden uitgevoerd, de inrichting van de activiteiten en de beschikbaarheid van voldoende deskundig personeel”. Deze eisen moeten garanderen dat de kwaliteit van de dienstverlening overal gelijk is.

Reageer op dit artikel