nieuws

VNG: Bouw meer goedkope huizen

bouwbreed

Projectontwikkelaars focussen vooral op het dure woningsegment, omdat daar meer winst te behalen valt. Maar bij de huidige woningmarkt is bouwen voor de vraag gewenst.

Dat vindt Karin Sleeking, hoofd beleidsafdeling Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In het rapport “Kopen en huren in Nederland” van ING Retail laten verschillende deskundigen zich uit over de woningmarkt. Sleeking windt zich op over het feit dat bouwbedrijven projecten niet starten als minder dan 70 procent van de woningen verkocht is. “Het kost blijkbaar niet genoeg als projecten stilliggen.”
De vastgelopen woningmarkt komt niet door de hoge gemeentelijke grondprijs, vindt ze. “Driekwart van de grond voor nieuwbouw is al niet meer in eigendom bij de gemeenten. Van het kwart dat overblijft, is de grondprijs marktconform.” Ook hier wijst ze naar projectontwikkelaars. “De prijs van de nieuwbouw is voor grote woningen op ruime kavels meer gebaseerd op winstmarges bij de ontwikkelaars dan bij de grondprijs van gemeenten.”
De nieuwbouwproductie moet omhoog, stelt Sleeking. “Wet- en regelgeving zouden bouwbedrijven niet moeten belemmeren om meer nieuwbouwproducten te starten. De besluitvorming en het vergunningproces kunnen lastig zijn, niet de wet- en regelgeving op zich”, vindt ze. “Er is veel vereenvoudigd.”
Het VNG-beleidshoofd pleit verder voor het verkopen van huurwoningen door woningcorporaties, om de doorstroming om gang te brengen. Dat werkt nog niet helemaal, blijkt verderop in het rapport. Er is vooral vraag naar de meest aantrekkelijke (eengezins)woningen, aldus Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen.
Ook het ministerie van VROM pleit voor het bouwen van meer goedkope woningen. “Zodat nieuwbouwwijken niet alleen maar het domein van de hogere inkomens worden.”

Koopwoningen

ING verwacht dat het bouwen van meer nieuwe koopwoningen de huidige krapte oplost. Tot het zover is, blijft de behoefte aan koopwoningen onverminderd groot. Van de circa 7 miljoen woningen in Nederland worden vier op de tien verhuurd. Terwijl acht op de tien Nederlanders liever in een koopwoning zou wonen als de maandlasten gelijk zijn aan de lasten van een huurwoning. Waarom kopen ze dan niets? Het feit dat de huren al geruime tijd zeer beperkt stijgen, draagt bij tot een lage koopbereidheid onder huurders.
De woningmarkt krijgt in ieder geval geen last van Amerikaanse toestanden, verwacht de bank. Op belangrijke punten verschilt de woningmarkt te veel. De vraag is hier groter dan het aanbod. De werkloosheid is structureel laag en de acceptatiecriteria zijn veel strenger dan in de VS.

Reageer op dit artikel