nieuws

Verzoeting Oostvoornse Meer gestopt

bouwbreed Premium

Het Oostvoornse Meer is aan het verzouten. Helder en schoon zout water wordt op 15 meter diepte opgezogen uit het Beerkanaal en via een 800 meter lange leiding de plas in gepompt.

Deze week droeg de gemeente Rotterdam het beheer van de zoutwaterinstallatie in het Oostvoornse Meer officieel over aan waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk. Een jaar geleden werden de eerste maatregelen getroffen om de steeds verdergaande verzoeting tegen te gaan. Veertig jaar na afsluiting van de zee zat er in een liter Oostvoornsemeerwater nog maar 4 gram zout, te weinig om het water helder en de natuur op peil te houden. De verzoeting – in de afgelopen dertig jaar van 12.000 naar 4700 milligram chloride per liter – maakte het meer kwetsbaar voor algengroei, waardoor een uniek brak ecosysteem verloren dreigde te gaan. Omdat de toevoer van zout water stopte en er alleen maar zoete neerslag in kwam, veranderde de zoute plas in een brak gebied.
Die ontwikkeling werd dit jaar een halt toegeroepen want deze zomer stroomden de eerste liters schoon en zout water het 320 hectare grote meer in. Eind 2007 werd begonnen met de aanleg van een zoutwaterinlaat. Een zoutwaterinstallatie pompt het water vanuit het nabijgelegen Beerkanaal het meer in. Dit water wordt op 15 meter diepte opgezogen, via een 800 meter lange leiding vervoerd en in het meer gemengd met het brakke water. De leiding werd uitgevoerd als een gestuurde boring door Visser 0x26 Smit Hanab.

Waterpeil

De ingreep maakt deel uit van het project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer dat voorziet in een uitgebreid pakket aan (natuurher­stel)werkzaamheden om de bestaande natuur- en recreatiewaarden te behouden of versterken. De ingrepen variëren van het ophogen en verflauwen van een oevertalud, het verharden van paden, het herprofileren van dammen tot het ophogen van duiksteigers, het herstellen van surfgaten en het verlengen van opstapdammen voor hengelaars. Het meer krijgt tevens een variabel waterpeil. Het water staat in de zomer 30 tot 40 centimeter lager dan in de winter waardoor de oevers en stranden ’s zomers minstens 10 meter breder zijn.
Om het verzoutingsproces te kunnen volgen, is een beheer- en monitoringplan opgesteld. Hollandse Delta verwacht dat binnen vijf jaar de resultaten van de invoer van zout water ook duidelijk zichtbaar zijn.
Het eindstreven is een zoutgehalte van circa 8000 milligram per liter. De installatie blijft ook daarna in tact om, indien nodig, zout water in te laten.

Reageer op dit artikel