nieuws

Ten Cate houdt om zet nu nog op peil

bouwbreed

Ten Cate houdt er serieus rekening mee dat overheidsbudgetten zullen afnemen en investeringen van bedrijven teruglopen als gevolg van de huidige financiële crisis.

Dat heeft de producent van onder meer kunstgras en geotextielen voor de bouw laten weten in een toelichting op de cijfers over het derde kwartaal.
Wat het effect van de teruglopende uitgaven van opdrachtgevers zal zijn op haar omzet, kon Ten Cate niet aangeven. Dat is volgens het bedrijf vooral afhankelijk van “het tijdstip en de mate waarin” de budgetten terug zullen lopen. Voor dit jaar worden de bedrijfsopbrengsten niet of nauwelijks geraakt door de gevolgen van de kredietcrisis, verwacht Ten Cate. “Gelet op de huidige orderpositie lijkt het effect op de omzet over 2008 beperkt”, aldus de Almelose onderneming.
Ten Cate boekte in de eerste negen maanden van dit jaar een omzet van 781 miljoen euro, 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal bedroeg de omzet 269 miljoen, een stijging van 16 procent ten opzichte van vorig jaar.

Hoger

De winst over de maanden juli, augustus en september steeg met ruim 20 procent tot 15 miljoen euro. De onderneming verwacht dat de nettowinst over het hele jaar minimaal 30 procent hoger zal uitvallen.
In de Verenigde Staten daalde de afzet van kunststoffen die gebruikt worden in de wegenbouw en voor bodembescherming. In Oost-Europa was daarentegen sprake van een sterke groei. Ook in Azië stijgt de behoefte aan geotextiel nog altijd, aldus Ten Cate.
Het bedrijf zag de vraag naar kunstgras afnemen, een gevolg van de krapper wordende financieringsmogelijkheden. “De situatie op de financiële markten ontstond ook op een zeer ongunstig moment. De piek van het kunstgras-seizoen ligt in de periode augustus tot en met oktober.” Niettemin verwacht Ten Cate voor het hele jaar een “gematigde” groei van haar wereldwijde kunstgras-activiteiten.

Reageer op dit artikel