nieuws

Stijgende prijzen vanmaterialen vergoeden

bouwbreed

Bouwend Nederland vraagt overheden aannemers de gestegen materiaalprijzen extra te vergoeden. Daarnaast roept de organisatie op proportionele eisen te stellen bij aanbestedingen.

In een brief aan de noordelijke provincies, gemeenten en waterschappen wijst Bouwend Nederland erop dat de prijzen van belangrijke bouwmaterialen hard gestegen zijn. Dat is nauwelijks een probleem als de risicoregeling van kracht is, maar dat is vaak niet het geval. Dan is er sprake van een vaste aanneemsom waarbij soms met een afkoopsom het risico van prijsstijgingen is afgekocht.
Daarbij is in het verleden altijd uitgegaan van ‘normale’ prijsstijgingen die redelijk te overzien waren. Nu er sprake is van exorbitante prijsstijgingen dreigen aannemers in de problemen te komen als overheidsopdrachtgevers weigeren om de gestegen kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Bijbetaling

Bouwend Nederland wijst er nu op dat in de Uniforme Administratieve Voorwaarden die doorgaans van toepassing zijn, de aannemer recht heeft op bijbetaling als tijdens de uitvoering kostenverhogende omstandigheden zich voordoen waarmee de aannemer geen rekening behoefde te houden bij het aangaan van de overeenkomst. Deze regel is door de Raad van Arbitrage herhaaldelijk bevestigd.
“Van groot belang hierbij is de omvang van de kostenstijging. Zo zal iedere aannemer rekening moeten houden met prijsstijgingen en ook nog met prijsstijgingen die boven het gemiddelde liggen. Nu stijgen de prijzen zodanig dat niet meer kan worden gezegd dat de aannemer daar rekening mee heeft hoeven houden bij het bepalen van zijn prijs. Voorzover daar sprake van is, heeft de aannemer recht op bijbetaling”, aldus Bouwend Nederland.
De organisatie vindt dan ook dat bouwbedrijven nu met recht stellen dat zij recht hebben op bijbetaling vooral vanwege de stijging van brandstofprijzen, en de prijzen van staal en bitumen. “Wanneer onze leden zich met een verzoek daartoe tot u wenden, verzoeken wij u dan ook, zulke verzoeken welwillend tegemoet te treden”, schrijft Bouwend Nederland beleefd.

Reageer op dit artikel