nieuws

Staalslakken veroorzaken bobbels A32

bouwbreed

Reagerende hoogovenslakken zijn de oorzaak van het hobbelige wegdek van de A32 in Friesland. Onderzoekers hebben nog geen flauw idee hoe het komt dat de problemen plotseling sterk verergerden.

Vorige week startte aannemer Gebroeders Van der Lee met de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van een deel van de A32. Sinds augustus had Rijkswaterstaat over een lengte van 10 kilometer de rechterstrook van de oostelijke rijbaan afgezet voor het verkeer. Dat was nodig nadat er behalve de hobbels die al in het wegdek zaten, de zogenaamde spatten, zich plotseling diepe kuilen vormden. Daardoor werd het berijden van de twintig jaar oude weg behalve oncomfortabel vooral gevaarlijk. Antwoorden op vragen die verkeersminister Eurlings begin deze week naar de Tweede Kamer stuurde, wijzen erop dat onderzoekers nog in het duister tasten over de precieze oorzaak.

Bekend

Civieltechnicus ir. L. Houben van de TU Delft bevestigt dat. Dat in wegfunderingen van hoogovenslakken bobbels kunnen ontstaan, is al langer bekend. De slakken bevatten veel kalk, dat reageert met doorsijpelend regenwater en de korrels van het granulaat aan elkaar kit. Zo ontstaat langzamerhand een gebonden materiaal, dat wel wat weg heeft van beton, al zijn druk- en vooral treksterkte veel lager. Tijdens dat bindingsproces zet het materiaal ook uit waardoor spanningen ontstaan in de ‘slakkenplaat’. Dat leidt lokaal tot verbrijzeling.
In de boorkernen die vorig jaar werden gemaakt in het wegdek van de A32 trof Houben onder de spatten vooral gruis aan. Maar ook tussen de spatten vond hij af en toe verbrijzelde slakken zonder enige draagkracht. “Mijn voorspelling luidde toen dat het proces zich zou voortzetten, maar dat er geen acute maatregelen noodzakelijk waren. Dat zich deze zomer vrij plotseling diepe kuilen zouden ontstaan, was toen niet te voorzien. Ook ervaringen met andere wegen waaronder slakken zijn toegepast gaven daar geen aanleiding toe.”
Rijkswaterstaat heeft aangekondigd nader onderzoek in te stellen. Bij de vakgroep van Houben is inmiddels een promovendus actief die zich over het vraagstuk buigt. Zijn bevindingen laten nog wel even op zich wachten en bieden voor de korte termijn geen soelaas.
Aannemer Van der Lee zal de hoogovenslakken die twintig jaar geleden in de fundering van de weg zijn verwerkt, de komende weken afgraven en vervangen door menggranulaat van gerecycled beton en metselwerk.

Reageer op dit artikel