nieuws

Slimme meter aan kritiek onderhevig

bouwbreed Premium

Eindhoven – “Een placebo met mogelijk fatale bijwerkingen”, noemt Michiel Karskens van de Consumentenbond de slimme energiemeter. Een stille stroomvreter die de gebruiker alleen maar geld kost en bij het energiebedrijf verklikt waarvoor de opgenomen energie is gebruikt.

“De slimme energiemeter levert niet wat het belooft”, hield Karskens zijn gehoor voor op een bijeenkomst van domoticapromotor Smart Homes. Het toestel brengt daarentegen zonder dat de gebruiker het merkt de details van zijn verbruik op straat. De meter registreert en stuurt de meetwaarden door; het energiebedrijf kan vervolgens uit die cijfers opmaken waaraan de energie opging.

Verbruik

Dat zet de privacy van de gebruiker op de wip en dat gebeurt dan ook nog op eigen kosten. “Het modem dat de gegevens overdraagt verbruikt alleen al 17 kilowattuur per jaar; meer dan wat de overheid elektrische apparaten in de stand stand-by toestaat.” Bij dat verbruik komt ook nog de energie die de andere onderdelen van de meter en de overige infrastructuur opnemen. Al met al verwacht Karskens dat er weinig overblijft van de 2 tot 10 procent energie die de meter volgens zijn voorstanders zou besparen.

Voordelen

“Redelijk vernietigend”, vond Martijn Verbeek van Eneco Retail de uitleg van Karskens. En dat vertroebelt het zicht op de voordelen die de meter volgens hem wel degelijk brengt. Energiebesparing is er één van. De meter doet dat door de gebruiker regelmatig zijn verbruik te tonen. “Een beetje zoals het ‘nieuwe rijden'”, meent Verbeek. “Dat moet de autobestuurders ertoe aanzetten rustig en beheerst te rijden en zo brandstof te besparen. Zo geeft de slimme energiemeter het dagelijkse verbruik weer en kan de gebruiker direct zien of een spaarlamp inderdaad zuiniger is.”

Windturbines

Besparing betekent dat Eneco minder energie verkoopt, dus ziet de leverancier al lang om naar andere inkomsten. “Bijvoorbeeld door afnemers te stimuleren financieel deel te nemen in windturbines zodat ze in feite zelf hun energie opwekken”, zegt Verbeek. En via de slimme meter denkt Eneco ook nieuwe diensten te kunnen bieden.
Al deze activiteiten vallen of staan evenwel met de onderliggende techniek: die moet in heel het land hetzelfde zijn. Met een heleboel aan beveiliging om ICT-storingen te voorkomen waar de Consumentenbond nu al voor waarschuwt. De praktijk moet uitwijzen of bijvoorbeeld de regering iets met die waarschuwingen doet. Tot nog toe zegt Karskens daar weinig van te merken.

Tijd rijp voorsamenwerking

De slimme meter is maar één van de technieken die energie sparen, vindt Frans de Haas van De Haas 0x26 Partners. Net als hergebruik van warmte dat is en een afdoende isolatie. “Stapeling van technieken zet weinig zoden aan de dijk”, waarschuwt De Haas. Hij bepleit een integraal ontwerp en het opdoen van ervaring wat voor elk project kan worden gebruikt. Elke bedrijfstak heeft zo z’n innovaties en verbeteringen, meent De Haas. “Het is beter als verschillende disciplines in een project samenwerken. Daar is nu de tijd rijp voor.”

Reageer op dit artikel