nieuws

Samen problemen oplossen loont

bouwbreed Premium

De alliantie waarin opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Trajectum Novum gelijkwaardig participeren, lijkt te werken. Ton Swanenberg en Eddy van Haastregt leggen uit waarom deze niet-traditionele samenwerking in project Hooggelegen in Utrecht zo’n succesvolle eerste periode kent.

In de uitvoering stuitte de Alliantie vier keer op een situatie die anders bleek dan voorzien. In een traditionele samenwerking had dit makkelijk tot vertragingen kunnen leiden. Maar de problemen zijn als uitdagingen aangepakt met het gemeenschappelijke doel kwalitatief hoogwaardig werk te leveren binnen de planning voor gezamenlijke rekening.
‘Samen slimmer en sneller files aanpakken’, is de ambitie van de ondertekenaars van het Convenant A2, een initiatief van Rijkswaterstaat (RWS), Bouwend Nederland, Onri en PSIBouw. Het convenant beoogt de versnelde aanleg van de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn, waardoor al in 2010 sprake is van twee keer vijf rijstroken. In het convenant is de intentie geuit het project uit te voeren in een ongekend korte tijd, met beperkt budget, in verschillende innovatieve samenwerkingsvormen en dat allemaal op een efficiënte en positieve manier.
De keuze voor een samenwerking in ‘Alliantie’ verband voor A2 Hooggelegen komt voort uit de wens van de overheid complexe infrastructurele projecten samen met de markt aan te pakken en verkeershinder op het drukste deel van de A2 zoveel mogelijk te beperken. Dat juist hier is gekozen voor een experimentele aanpak is niet verwonderlijk. Het traject mag dan slechts 1,7 kilometer snelweg bedragen, het is een complex project vanwege de korte tijdspanne en de enorme verkeersstroom in een sterk ontwikkelend Utrecht. Voor voorbereiding en uitvoering is de Alliantie A2 Hooggelegen verantwoordelijk.
Onlangs is de stand van zaken opgemaakt. Hieruit blijkt dat de doelstellingen tot nu toe zijn gehaald. De Alliantie maakt tempo. Het verkeer ondervindt niet méér hinder dan de reguliere files. Het werk verloopt efficiënt en de procesinnovatie is een feit.
Het samen-uit-samen-thuis principe van een alliantie is een succes. Alle mensen van opdrachtgever en opdrachtnemers die binnen de alliantie werken, hebben hun respectievelijke RWS-hoeden of aannemerspetten afgezet en zijn Alliantiemedewerkers. Daarmee is een cultuuromslag gelukt. Een probleem dat traditioneel bij de opdrachtgever of -nemer zou liggen, wordt echt gezamenlijk aangepakt.
De medewerkers zijn zich bewust van de speciale positie omdat ze werken onder een vergrootglas; enerzijds vanwege de experimentele aanpak, anderzijds omdat ze werken in de ‘navel’ van het Nederlandse wegennet. De aanpak levert veel kennis en informatie op.
De alliantie werkt in feite onder de ‘paraplu’ van Convenant A2 en onderhoudt regelmatig contact met de convenantleden waarmee ze de kennis delen die ze opdoen. Als een van de leden borgt PSIBouw die kennis. Hiermee beoogt zij de ontwikkeling van de gehele bouwsector te bevorderen.
De leden beperken de projectmatige risico’s en verzilveren hun kansen. Eventuele geschillen worden intern opgelost. Het resultaat van de kennisoverdracht wordt ook langzamerhand buiten het project duidelijk. Zo neemt de interesse binnen RWS en de aannemerij voor de aanpak gaandeweg toe, omdat duidelijk wordt dat opdrachtgever en -nemer de risico’s die van te voren niet goed zijn in te schatten, gezamenlijk dragen. De daadwerkelijke invulling hiervan geschiedt door inrichten van een ‘stroppenpot’ waaruit beide partijen bij tegenvallers in gelijke mate bijdragen. Daarmee neemt de aanpak de prikkel voor meermerk weg.
Tot nu toe verloopt het project volgens schema maar er ligt nog een hoop voor de boeg. Uiteraard valt pas aan het eind definitief te zeggen of de opzet echt is geslaagd, maar de vooruitzichten zijn goed.

Vernieuwing van de bouw

De vernieuwing in de bouw is onomkeerbaar ingezet, maar nog niet voltooid. Hoe gaat het verder met de vernieuwing, ook als PSIBouw eind dit jaar stopt? De komende maanden kunt u op de opiniepagina regelmatig bijdragen lezen van mensen die bij de vernieuwing van de sector en bij PSIBouw betrokken zijn. Reacties zijn mogelijk op
www.debouwvernieuwt.nl
info@psibouw.nl

Reageer op dit artikel