nieuws

Rijkswaterstaat geeft elke snelweg zijn eigen smoel

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat gaat meer eenheid aanbrengen in de bouwstijl van kunstwerken en geluidsschermen langs de Nederlandse autosnelwegen. Voor alle wegen wordt een eigen stijlenboek ontwikkeld, zodat de autowegen straks gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

De oudste snelweg van Nederland, de A12, is aangewezen als pilotproject met de werknaam Regenboogroute. Het idee achter de stilering is het tegengaan van de verrommeling van Nederland, verklaart Cecile Haffmans-Velthuijsen, omgevingsmanager A12 Bravo Projecten bij Rijkswaterstaat Utrecht. Alle gemeenten en provincies waarlangs deze rijksweg loopt, zijn verplicht zich in het vervolg te houden aan de voorschriften uit het ontwerpboek. Dat moet er op de langere duur toe leiden dat een viaduct bij Den Haag langs de A12 dezelfde bouwkundige kenmerken vertoont als een viaduct langs dezelfde weg bij Zevenaar.

Uniform

Bij Woerden-Oost wordt momenteel gebouwd aan de eerste Utrechtse afslag volgens de uniforme stijl, met als voornaamste kenmerk de schuine hoeken die terug te vinden zijn in onder andere het talud en de kolommen. Ook de geluidsschermen gaan aan een uniforme stijl beantwoorden, maar zullen afhankelijk van de omgeving deels van uitvoering verschillen. De uitvoering is afhankelijk van type landschap waarin het scherm staat. De onderste balk van het scherm is transparant in bij steden en in weidegebieden en met klimop begroeid als de weg een bos doorkruist.
Op de lichtmasten langs de A12 zijn stickers aangebracht met een kleurencode die eveneens verwijst anar het landschap. Omgevingsmanager Haffmans: “Rood verwijst naar een stedelijk milieu, paars staat voor een gebied met wonen, werken en recreëren, lichtgroen wordt gebruikt in een weidegebied en donkergroen in een bosrijke omgeving.”

Vogels

Op den duur komen alle rijkswegen voor eigen dergelijke stilering aan bod, zegt Haffmans. Op de A2 en de A27 wordt al toegewerkt naar een duidelijk herkenbare identiteit die deze wegen van andere snelwegen moet onderscheiden.
Hoewel de stilering hier nog niet zo gedetailleerd is vastgelegd als voor de A12, worden er toch al vaste elementen ingevoerd. Zo zijn de bekende vogels van kunstenaar M.C. Esscher die op de geluidsschermen langs de A2 bij ’s Hertogenbosch worden aangebracht, ook terug te vinden op een ander weggedeelte, namelijk in de tunnels bij Leidschenrijn. De keuze voor juist dit logo is niet toevallig, zegt Haffmans: “De A2 loopt in de richting Noord-Zuid en dat is ook de richting waarin de vogels trekken.”
De stilering op de Nederlandse wegen wordt gefaseerd ingevoerd. “We gaan niet in één keer langs de A12 alle kunstwerken afbreken en vervangen door nieuwe kunstwerken die voldoen aan de voorgeschreven stijl. Wel wordt bij onderhoudswerk en bij nieuwe opdrachten rekening gehouden met de eisen uit het stijlenboek,” aldus Haffmans. Zij verwacht dat het minstens tien jaar zal duren voordat alle kunstwerken en geluidsschermen langs deze weg aan dezelfde visuele eisen voldoen.

Reageer op dit artikel