nieuws

Rechters worstelen met auteursrecht architecten

bouwbreed Premium

“In de ene uitspraak kijkt de rechter naar de details van een ontwerp, bij de andere uitspraak juist naar het geheel”, weet professor Carel Adriaansens bij de presentatie van de hernieuwde versie van zijn boek Auteursrecht van de architect dat is uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht. Die uitspraken dateren dan ook nog van de laatste jaren, omdat architecten niet zo snel naar de rechter stappen. Gedeeltelijk komt dit door het geringe auteursrechtelijke besef, gedeeltelijk omdat zaken vaak in der minne worden geschikt, weet Adriaansens.

“In de ene uitspraak kijkt de rechter naar de details van een ontwerp, bij de andere uitspraak juist naar het geheel”, weet professor Carel Adriaansens bij de presentatie van de hernieuwde versie van zijn boek Auteursrecht van de architect dat is uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht. Die uitspraken dateren dan ook nog van de laatste jaren, omdat architecten niet zo snel naar de rechter stappen. Gedeeltelijk komt dit door het geringe auteursrechtelijke besef, gedeeltelijk omdat zaken vaak in der minne worden geschikt, weet Adriaansens.
Wel blij is hij met de uitspraak van de Hoge Raad in een geval van sloop. Dat ging om het Wavin-gebouw in Zwolle waar de oorspronkelijke architect Jelles zich tegen verzette. In eerste aanleg en in hoger beroep verloor hij de zaak. Aan de Hoge Raad is toen de vraag voorgelegd of de sloop van een gebouw nu aantasting of verminking van een gebouw is. De Hoge Raad oordeelde van niet tenzij er sprake zou zijn van misbruik van bevoegdheden. Architect Bonnema die zich eind jaren negentig met succes verzette tegen de sloop van verzorgingshuis de Golfslag in Emmeloord, zou nu geen gelijk meer hebben gekregen, is de overtuiging van Adriaansens.

Intellectueel eigendom

De discussie over het onderwerp blijkt overigens nog steeds vragen op te roepen. Zo wees BNA-voorzitter Jeroen van Schooten erop dat in Europese en onderhandse aanbestedingen architecten vaak gevraagd wordt om afstand te doen van het intellectuele eigendom. Niets aan de hand, vindt Adriaansens. De Auteurswet is dwingend recht dat niet door een dergelijke bepaling in een contract terzijde wordt geschoven.
Een ander punt is volgens Van Schooten hoe het zit met het intellectueel eigendom bij geïntegreerde contracten. Wie heeft dan het auteursrecht. Goed regelen in het contract, is het advies. Adriaansens vindt wel dat ontwikkelaars en ontwikkelende bouwers meer zouden moeten weten van het auteursrecht van architecten. Dat geldt helemaal bij herstructurering.

Reageer op dit artikel