nieuws

Prijs voor realistische analyse milieueffecten

bouwbreed Premium

Yvonne van Kruchten ontving op de Waterbouwdag een afstudeerprijs voor haar analyse van de gevolgen die de zandwinning voor Maasvlakte 2 heeft voor eidereenden langs de Nederlandse kust. Zij nam alle onzekerheden mee tot aan de eindconclusie, waardoor een realistisch beeld ontstaat.

“Milieueffectrapportages (mer) zouden behoorlijk andere resultaten hebben met de door mij toegepaste methode. Zij zouden de vaak kleine kansen op effecten aantonen”, aldus Van Kruchten. Normaal wordt bij de analyse van een keten van ecologische effecten bij elke volgende stap een veilige aanname gedaan. Dat leidt tot één getal als eindresultaat, een vermoedelijke bovengrens. Van Kruchten: “Wat ik anders heb gedaan is de waarschijnlijkheid van de effecten bij elke stap meenemen tot aan het uiteindelijke resultaat. Daardoor biedt de rapportage meer informatie. Wat nog ontbreekt, is een beoordelingskader welke kansen acceptabel zijn voor het interpreteren van de eindresultaten.”
De jury van de afstudeerprijs van de VBKO (de vereniging van aannemers in de waterbouw) vond de rapportage van Van Kruchten een goede aanzet voor een alternatieve methode om de gevolgen voor het milieu van een project op wetenschappelijke wijze te analyseren. “De resultaten zijn baanbrekend voor de evaluatie van toekomstige projecten die invloed hebben op het milieu”, aldus de jury. Van Kruchten spitste haar onderzoek toe op de effecten van de zandwinning voor Maasvlakte 2 voor eidereenden. De waarschijnlijkheid van significante effecten van deze zandwinning blijkt verwaarloosbaar klein. Het afstudeerwerk vond plaats bij het Havenbedrijf Rotterdam. Momenteel werkt Van Kruchten als projectingenieur bij DHV in Amersfoort.

Opgespoten eiland

In de categorie hbo reikte de VBKO een afstudeerprijs uit voor het werk van Robin Grittith en Wouter Vessies. Zij maakten een plan voor het opspuiten van een eiland in de vorm van een anker in de Zwarte Zee bij Odessa. De jury toonde waardering voor de manier waarop de studenten het onderwerp hebben uitgewerkt, met veel aandacht voor de technisch aspecten en de uitvoering.
Het juryrapport maakt verder melding van een ontwerp voor slibvang in het Markermeer van Thomas Vijverberg, een onderzoek naar het transport van grondstoffen uit zeer diep water omhoog door Mark van der Kooi, een ontwerp van een golfbreker van Thijs Hofste en de berekening van betonelementen voor een golfbreker door Pieter Dijkstra en Jacob Maasdam.

Reageer op dit artikel