nieuws

Parlement gelooft niet in discipline bouwers

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer blijkt weinig vertrouwen te hebben in de bouw als het gaat om naleving van regels en voorschriften. Dat bleek tijdens de behandeling van de adviezen van de commissie-Dekker.

Het gaat om de adviezen van de commissie Fundamentele Verkenning Bouw onder van voormalig minister Sybilla Dekker.
Kamerleden van SP, PvdA, GroenLinks en CDA stelden stuk voor stuk dat het voorbeeld van de buitenruimten bewijst dat de bouwsector niet doet wat de markt vraagt. Want toen de verplichting om nieuwbouwwoningen uit te rusten met minstens een balkon en een berging uit het Bouwbesluit verdween, nam geen enkele bouwer uit zichzelf de verantwoordelijkheid om zulke huizen te bouwen. Met als gevolg dat zowel de berging als de buitenruimte nu wel weer in het Bouwbesluit is opgenomen.
Volgens de meeste Kamerleden tekenend voor het feit dat de bouwsector slecht met geboden vrijheden kan omgaan. En dus is het merendeel van de partijen huiverig om de adviezen van oud-minister Dekker over te nemen.
Die stelde in mei van dit jaar dat de regelgeving rond bouwen flink verminderd moest worden. Als eerste zou de gemeentelijke preventieve toets van een bouwplan afgeschaft moeten worden.
Maar daarvoor krijgt ze de handen niet op elkaar in de Tweede Kamer.

Keuring

Zo wil GroenLinks helemaal niet dat die toets wordt afgeschaft. “Liever van te voren controleren dan achteraf repressief moeten optreden”, zei Ineke van Gent.
De SP is wel voor afschaffing van de toets maar wil daar de invoering van een apk voor woninginstallaties en van een wettelijke verzekerde garantie voor in de plaats. Dat laatste betekent dat een bouwer zich verplicht verzekerd waarbij tot tien jaar na oplevering alle eventuele schade vergoed wordt.
SP’er Paulus Jansen wist zijn voorstel zo te verdedigen dat PvdA-Kamerlid Jan Boelhouwer en CDA’er Ruud van Heugten zijn voortsel steunden. Minister Vogelaar (wonen) zegde uiteindelijk toe het voorstel nader te bestuderen. Boelhouwer toonde zich bovendien een voostander van “keiharde sancties” indien bouwers zich niet aan de vooraf afgesproken regels houden. Vogelaar zegde toe voor de kerstdagen met een kabinetsstandpunt over de adviezen van de commissie-Dekker te komen.

Reageer op dit artikel