nieuws

Overheid moet bouwvergunning verder opsplitsen

bouwbreed

De huidige bouwvergunning frustreert het ontwerpproces en moet worden vervangen door een meer gefaseerde vergunning. Daarvoor pleit constructeur ir. Remko Wiltjer. Nu moet informatie worden ingediend op een moment dat die nog niet bekend is.

Door eerst op hoofdlijnen en daarna in detail in te dienen, wordt het ontwerpproces beter en worden kosten en tijd bespaard. Constructeurs dienen in de praktijk al gefaseerd in. Een goed voorbeeld dat navolging verdient voor architecten en alle overige adviseurs.
De aanvraag van bouwvergunningen in Nederland is niet praktisch. Die vindt plaats na het definitief ontwerp, maar vóór de besteksfase. Veel van de informatie die moet worden ingediend, is dan nog niet bekend, bijvoorbeeld welke glassoort zal worden gebruikt of wat de EPC zal zijn. Allemaal zaken die in de besteksfase pas worden vastgesteld. Toch wordt het gevraagd. Het gevolg is een procedure met de schijn van exactheid.

Verspilling

Architecten en adviseurs verspillen veel tijd, en dus geld, aan het ‘verzinnen’ van antwoorden. Want daar komt het soms op neer. Het ontwerpproces wordt nodeloos gefrustreerd, het kost extra teken- en rekenwerk en heeft geen positieve invloed op de kwaliteit – niet van het proces en niet van het gebouw. Kortom, extra werk om alleen aan de regels te voldoen.
Kern van het probleem is onbekendheid met het ontwerpproces. Dat moet van grof naar fijn. Eerst een ruwe schets, daarna globale tekeningen en pas daarna alle details. Nu verwacht de wetgever dat na de ontwerpfase alles bekend is, wat simpelweg niet kan. De drang van de overheid naar grip op het bouwproces werkt averechts.
Na een aantal geruchtmakende ontwerp- en bouwfouten leek het een paar jaar geleden voor constructeurs alleen maar erger te worden. Alles willen weten en wel nu, was het devies bij bouw- en woningtoezicht. De VNG en VROM hebben gelukkig ingezien dat juist een gefaseerde indiening meer zekerheid biedt. Constructeurs mogen eerst een globaal ontwerp indienen: een plan dat op hoofdlijnen aangeeft hoe de constructie eruit zal zien. De volledig uitgewerkte constructie wordt pas ingeleverd op het moment dat die bekend is, vlak voor de bouw.
Architecten en alle overige adviseurs zouden ook gefaseerd moeten kunnen indienen. Het proces verloopt dan veel soepeler, wat de kwaliteit van de gebouwde omgeving ten goede komt. Dus na het Definitief Ontwerp een indiening op hoofdlijnen. Dat is genoeg voor een gemeente om een bouwvergunning af te kunnen geven.

Getrapt

Ook gemeentelijke diensten profiteren van een meer getrapte indiening. Zo’n praktisch proces betekent voor hen minder werk. Nu komen de diensten onvoldoende aan bouwplantoetsing toe. Tegelijkertijd weet de lokale overheid zeker dat wat in de bouwvergunning staat, ook zo is gebouwd. Zeker in het kader van onderzoek naar de huidige energieprestaties een niet onbelangrijk aspect.
Ten slotte zal een meer gefaseerde indiening concreet inhoud geven aan de kabinetsdoelstelling om de regeldruk te verminderen. Aan brancheorganisaties, gemeenten en het ministerie van VROM daarom de oproep om de handen ineen te slaan en de huidige bouwvergunning te vervangen door een meer gefaseerde versie.

Reageer op dit artikel