nieuws

Overheid controleert, bouwer verantwoordelijk

bouwbreed Premium

In zijn reactie op het artikel ‘Ambtenaren gemeenten veel te licht’ in Cobouw van 3 oktober stelt Rob Schuurkes dat “het onzin zou zijn het overheidsapparaat op te zadelen met controles waarvoor ze geen enkele verantwoordelijkheid draagt”.

In zijn reactie op het artikel ‘Ambtenaren gemeenten veel te licht’ in Cobouw van 3 oktober stelt Rob Schuurkes dat “het onzin zou zijn het overheidsapparaat op te zadelen met controles waarvoor ze geen enkele verantwoordelijkheid draagt”.
Dat de overheid juist deze taak heeft gekregen is naar mijn mening gelegen in het feit dat in het verleden soms onzorgvuldig is gebouwd. Aangezien wij het leven van de mensheid hoog hebben staan, is het logisch dat een extra controle is ingevoerd. Dat dit een taak is van de overheid vind ik daarom zeer voor de hand liggend.
Maar er is een verschil tussen het begrip taak en verantwoordelijkheid. De overheid is niet verantwoordelijk voor het gebouwde, maar verantwoordelijk dat een mate van controle wordt toegepast. Een controletaak zonder dat men verantwoordelijk wordt, want dat blijft de bouwer. Dit heeft als voordeel dat de overheid (deels) zelf kan bepalen hoe intensief men controleert. Men kent vaak de pappenheimers die het niet zo nauw nemen en zij krijgen extra aandacht. Stel dat men de controle voor 100 procent gaat commercialiseren dan is die speelruimte er niet meer en wordt elk werk weer stukken duurder, terwijl dat voor de goede bouwers/ontwikkelaars onterecht is.
Suggestie: geef een korting op de legeskosten als de controleurs niets vinden en een boete als ze wel wat vinden. Dat zorgt dan voor een zelfregulerend systeem.

Reageer op dit artikel