nieuws

Noord-Holland vraagt ideeën bouwopgave

bouwbreed

De provincie Noord-Holland heeft dringend behoefte aan innovatieve ideeën om de ruimtelijke vraagstukken van de komende decennia op te lossen. Daarom is een prijsvraag uitgeschreven voor professionele ontwerpers onder het motto Hardop Dromen over 2040.

Gegadigden mogen zich uitleven op de grootschalige bouwopgave waarvoor het bestuur zich geplaatst ziet in combinatie met “de behoefte aan een hoogwaardige leefomgeving” en de noodzaak van een CO2-neutrale en klimaatbestendige bouw.
De provincie wil van de inzenders vernemen hoe antwoorden op deze dilemma’s vallen te combineren in een innovatief en duurzaam ontwerp. De inzender moet ook aangeven welke bijdrage hiervoor zou moeten komen van respectievelijk bestuurders, burgers en andere betrokkenen, opdat het kan worden gerealiseerd.
Het winnende ontwerp levert de inzender behalve de eer een prijzengeld op van 50.000 euro. De inzendtermijn loopt tot 9 januari. Om recht te doen aan de omgeving waarin het ontwerp moet komen, verlangt het provinciebestuur dat de voorstellen passen bij de “kernkwaliteiten van het landschapstype” waarvoor ze zijn bedacht.
“We betrekken graag professionals bij het uitwerken van onze structuurvisie”, verklaart verantwoordelijk gedeputeerde Ton Hooijmaijers. “Ik weet zeker dat de ontwerpers met vernieuwende ideeën kunnen komen die recht doen aan de dilemma’s op het gebied van ruimtelijke inrichting.”

Reageer op dit artikel