nieuws

Neprom lanceert gedragscode

bouwbreed Premium

Projectontwikkelaars moeten met elkaar in gesprek over integriteit. Het Neprom neemt de aftrap met een aangescherpte gedragscode en een transactieregister.

“Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Deze gulden leefregel vormt misschien wel de kern van de gisteren gepubliceerde gedragscode van de vereniging voor projectontwikkelaars.
“Het gaat om de mentaliteit”, licht Neprom-bestuurslid Rudy Stroink toe. “Waar eindigt het ondernemerschap, en waar gaat het over in fout handelen?” Projectontwikkelaars praten daar volgens hem onderling te weinig over. En dat is wel nodig. “Projectontwikkeling is een jong vak. Wij moeten de regels nog ontdekken. De gedragscode is een noodzakelijke stap in het volwassen worden van het vak.”
In het grijze gebied van wat wel en niet kan, wil de Neprom een soort Veilig Verkeer Nederland zijn, en tevens de politie, zegt Stroink. Een door Neprom ingestelde commissie zal leden adviseren bij dilemma’s. Maar als het moet, zal er een oordeel geveld worden. Naming en shaming is daarbij een van de mogelijke sancties.
De gedragscode is nodig omdat het imago van de branche door recente onderzoeken naar fraude bij vastgoedtransacties en de bouwfraude wel wat glans kan gebruiken. Ook moet de branchevereniging met zijn tijd mee. “Wat tien jaar geleden als verantwoord werd beschouwd, kan tegenwoordig sterk worden bekritiseerd.” De oude Neprom-gedragscode stamde uit 2002.

Ongewenste creativiteit

De commissie zal “moresprudentie” gaan ontwikkelen over onder meer ABC-transacties. Dat zijn transacties waarbij een adviseur met een marginale rol een excessief bedrag kan opstrijken. Ook mogen makelaars niet de verkopende en kopende partijen tegelijk vertegenwoordigen en daardoor dubbele courtages incasseren. En bij aanbestedingen gaat de commissie letten op ongewenste creativiteit. Grondpolitiek en -verwerving is een andere grijs vlak. De Neprom vindt het “not done” het voorkeursrecht van een gemeente te ontwijken.
Het belangrijkste instrument dat de Neprom in wil zetten om het gedrag van de leden te sturen, is een transactieregister. Alle bewegingen vanaf de start van een project moeten zorgvuldig gedocumenteerd worden. Wat is de business case van de transactie? Wat is de verwachte toekomst van het registergoed? Wat is de herkomst van de financiële middelen? En hoe wordt er gefinancierd? Alles moet in het register worden genoteerd. De accountant moet toezien of het register deugdelijk ingevuld wordt.
De gedragscode schrijft verder voor dat er een antecedentenonderzoek plaatvindt van contractpartijen, adviseurs en tussenpersonen. De uitkomsten hiervan moeten ook in het register vastgelegd worden. Bij verdachte transacties is het zo makkelijker na te gaan waar het mis ging.

Reageer op dit artikel