nieuws

Midreth delft onderspit tegen staat

bouwbreed Premium

Midreth ligt al jaren overhoop met de staat over extra kosten die de aannemer heeft moeten maken bij de bouw van een ondergrondse parkeergarage in Utrecht.

Dat blijkt uit een vonnis van het Amsterdamse gerechtshof dat recentelijk is gepubliceerd.
Midreth zag zich in 2005 bij de bouw van de garage, op het terrein van voetbalclub FC Utrecht, genoodzaakt om onderwaterbeton toe te passen. Veel goedkoper was geweest om een bouwput te graven en het grondwater te onttrekken, maar die bouwmethode bleek onmogelijk vanwege grondwaterverontreiniging onder het naastgelegen terrein van de Kromhoutkazerne.
Bij het onttrekken van grondwater uit de bouwput zou het vervuilde water zich zeker richting het stadionterrein hebben verplaatst. De bouwer koos daarom voor de duurdere bouwmethode en legde de extra kosten op het bordje van de staat, eigenaar van het verontreinigde kazerneterrein.
Volgens Midreth heeft de overheid de vervuiling veel te lang laten voortbestaan en zodoende een conventionele bouwmethode verhinderd. De aannemer verwijt de staat bovendien dat ze niets heeft gedaan om overlast te voorkomen.
Het ministerie van Defensie, waaronder het kazerneterrein valt, heeft altijd ontkend dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld. Van verplaatsing van vervuiling was volgens haar geen enkele sprake. De sanering van het terrein hoefde bovendien pas in 2008 te worden gestart.

Hoger beroep

De Utrechtse rechtbank oordeelde in 2006 al in het voordeel van de staat. Midreth ging in hoger beroep, maar ook het Amsterdamse gerechtshof ziet geen aanleiding om de bouwer in het gelijk te stellen, zo blijkt uit het arrest.
“De verontreiniging op het terrein van de Kromhoutkazerne verspreidt zich zonder bouwactiviteiten of grondwateronttrekking immers niet in de richting van het perceel van Midreth, zodat niet kan worden gezegd dat de staat hinder veroorzaakt”, concludeert het hof. Onrechtmatig heeft de overheid ook niet gehandeld. Volgens het gerechtshof blijkt nergens uit dat de staat destijds geweigerd heeft mee te denken aan een oplossing.

Reageer op dit artikel