nieuws

Merendeel corporaties rijk genoeg

bouwbreed Premium

De manier waarop de aanpak van de veertig kansenwijken wordt gefinancierd deugt niet. De meeste woningcorporaties blijken prima in staat om met eigen middelen in de wijken te investeren zonder dat álle corporaties eraan mee moeten betalen.

Dat is één van de kritische noten die de Algemene Rekenkamer kraakt na bestudering van de wijkenaanpak waar minister Vogelaar (wonen) in 2007 zo voortvarend mee van start is gegaan.
De Rekenkamer concludeert dat de meeste woningbouwverenigingen – ook die met bezit in één van de veertig wijken – voldoende eigen middelen hebben om te investeren. Ze bepleit dan ook om het fonds waaraan alle corporaties in Nederland bijdragen, alleen te gebruiken voor corporaties die het echt nodig hebben.

Kritisch

Overigens merkte de Rekenkamer dat de meeste corporaties veel meer investeren in de Vogelaarwijken dan is afgesproken. Niet in de laatste plaats omdat ze toch al van plan waren om de wijken te verbeteren. De Rekenkamer vindt wel dat veel geld opgaat aan zaken die strikt genomen niet tot de kerntaken van corporaties behoren. Ze raadt minister Vogelaar aan om de functie van woningcorporaties kritisch tegen het licht te houden.
Vogelaar zegde gisteren in een reactie toe dat voor het einde van het jaar te doen. Centraal in het onderzoek van de Rekenkamer stond de vraag in hoeverre het kabinet heeft gewaarborgd dat de minister achteraf op een deugdelijke wijze verantwoording kan afleggen over de resultaten van het beleid. Volgens de Rekenkamer is dat onvoldoende. Want Vogelaar heeft te weinig instrumenten tot haar beschikking om het door het kabinet gewenste beleid zelf te sturen. Meer dan geld storten kan ze eigenlijk niet, is de conclusie van de Rekenkamer.

Onderzoeksmix

De Rekenkamer is wel tevreden over de onderzoeksmix die is ontwikkeld om de ontwikkelingen in Nederlandse wijken te kunnen volgen. “Daarbij kan ook worden gevolgd of de problemen zich naar andere buurten verplaatsen.” Maar het adviesorgaan toont zich kritisch over andere onderdelen van de aanpak. “Het onderzoek richt zich niet op alle problemen in deze aandachtswijken en onduidelijk is welke verbetering de minister van haar beleid verwacht. Ook de vergelijking van resultaten tussen alle wijken kan beter. Daar hebben gemeenten behoefte aan”, schrijven de onderzoekers.
Vogelaar neemt een flink deel van de kritiek over. “Het is fijn dat er nu al zo’n onderzoek is”, zei ze. “En niet pas over vier jaar. Nu kunnen we er nog wat mee.” Ze wil echter niet praten over een andere manier van financieren. “Die discussie over hoe alles betaald moet worden heeft al te lang geduurd. We gaan nu eerst de mouwen opstropen. Maar voor het einde van mijn termijn zullen we een en ander evalueren. Niet eerder.”

Reageer op dit artikel