nieuws

Meetinstrument maakt duurzaamheid inzichtelijk

bouwbreed Premium

De duurzaamheidbarometer stelt corporaties in staat om op een eenvoudige manier handen en voeten te geven aan duurzaamheid. Het praktische instrument meet de prestaties op dit gebied die daarna onderling vergelijkbaar zijn.

De duurzaamheidbarometer (DZB) is de afgelopen twee jaar ontwikkeld door vijf woningcorporaties (Haag Wonen, SWZ, Tiwos, Woonbron, Het Oosten) in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu.
“Duurzaamheid is een containerbegrip dat binnen corporaties op verschillende wijze wordt ingevuld”, vertelt Gerard Groot Lipman, coördinator duurzaamheid bij SWZ in Zwolle. “Wij hebben duurzaamheid gedefinieerd als het maximaliseren van de woonkwaliteiten en het minimaliseren van de milieubelasting. De DZB is een meetinstrument dat per complex inzicht geeft in de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad.”
De methodiek onderscheidt vijf thema’s (toekomstwaarde, gezondheid, energie, materialen en water) en geeft voor al deze punten een score (van 1 tot 10) die in een spinnenwebgrafiek gevisualiseerd worden. “Het cijfer is geen waardeoordeel,” benadrukt Groot Lipman, “maar moet aanmoedigen tot verbeteringen”.

Materialen

De input bestaat naast de bouwtechnische standaardgegevens uit de aanwezigheid van schadelijke materialen en installaties. Ook de energielabeling is al in het systeem geïntegreerd. “De DZB definieert duurzaamheid in de volle breedte en legt een relatie tussen verschillende aspecten. Achterstallig onderhoud van ventilatiesystemen leidt tot veel gezondheidsklachten. In het programma wordt bijvoorbeeld een koppeling gemaakt tussen een installatie en het bedieningsgemak.”
Groot Lipman spreekt van “een praktisch instrument wat aanzet tot nadenken. Onze eigen ervaring is dat eenvoudige, goedkope maatregelen zoals afdichten van de kruipruimte of het aanbrengen van mechanische ventilatie in de sanitaire ruimte soms over het hoofd worden gezien. Dit meetsysteem maakt de effecten van een ingreep direct zichtbaar en is dus een handig hulpmiddel om duurzame beleidsdoelstellingen te formuleren.”

Bespreekbaar

Het invoeren van een complex vergt maximaal 3 uur. Een van de meest tijdrovende onderdelen is het definiëren van de toekomstwaarde waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het accommodatievermogen van een complex en de dierbaarheid, de emotie van de bewoners over hun woning en woonomgeving. “Een enquête onder bewoners vergt veel voorbereiding en tijd maar levert een schat aan informatie op over bouwen op de langere termijn.”
De grote winst van de DZB is volgens Groot Lipman dat het duurzaamheid bespreekbaar maakt. “Corporaties kunnen hiermee beter beargumenteren waarom ze wel of niet tot grootschalige onderhoud of sloop overgaan.”
Het instrument is inmiddels uit de ontwikkelfase. “De komende twee jaar testen we het instrument in de praktijk uit. We werven momenteel veertig corporaties voor een pilotproject.” Binnen twee jaar hebben de deelnemende corporaties circa 80 procent van de voorraad in kaart gebracht. Het maakt de inspanningen per corporaties inzichtelijk die ook nog eens onderling vergelijkbaar zijn. Groot Lipman: “De DZB moet een gecertificeerd standaardinstrument worden voor alle corporaties. Het zou mooi zijn als we over twee jaar met de duurzaamheidbarometer de Vogelaarwijken kunnen doorlichten.”

Reageer op dit artikel