nieuws

Meer bedrijfsverzamelgebouwen

bouwbreed

De creatieve industrie bloeit in Groningen. Tussen 2003 en 2007 kwamen er 4000 nieuwe arbeidsplaatsen in de sector bij. De komende jaren zal er vraag zijn naar zeker 26.000 vierkante meter kantoorruimte en 4000 vierkante meter praktijkatelierruimte.

Dit blijkt uit onderzoek van bureau ETIN, een bureau dat zich richt op economische ontwikkeling en ruimte voor bedrijven, in opdracht van de gemeente. Groningen wil volgend jaar zes nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen faciliteren in het Europapark en omstreken. Ook wordt gekeken naar herbestemming van leegstaande panden. De gemeente wil hierover in gesprek met woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars.
Gekeken wordt onder meer naar het leegstaande, gemeentelijke zwembad Noorderbad. Dat pand, waar ooit de openbare bibliotheek in was gevestigd, is eigendom van projectontwikkelaar TCN. Een goed voorbeeld van succesvolle huisvesting van ondernemers in oude industriële panden zijn de verzamelgebouwen in de voormalige Puddingfabriek en de Mediacentrale. Een ander voorbeeld is Bloemsingel 10, het vroegere scheikundig laboratorium van de Rijksuniversiteit bij het Cibogaterrein. In dit monumentale pand worden begin volgend jaar tientallen atelierwoningen, studio’s, appartementen en bedrijfsruimtes opgeleverd. Het idee van een ‘cultuurverzamelgebouw’ was afkomstig van een groep kunstenaars en culturele ondernemers en werd verder ontwikkeld door woningbouwcorporatie Nijestee en twee ontwikkelaars. De gemeente Groningen ondersteunde het project met een subsidie van 500.000 euro.
In nieuw te bouwen bedrijfspanden zouden afdelingen gereserveerd kunnen worden voor afgestudeerden, studenten of stagiaires. “We willen ondernemers stimuleren bijvoorbeeld een etage of een deel van een nieuw complex in te richten voor startende ondernemers of studenten die er praktijkonderzoek kunnen doen”, licht de Groninger wethouder Jaap Dijkstra (PvdA) toe. “Zo creëer je synergie en als stad bind je dan talenten aan je.”
De wethouder denkt zelfs aan het instellen van een keurmerk voor ondernemers die een deel van hun pand beschikbaar stellen aan studenten of afgestudeerden. Dijkstra’s ambitie is om de creatieve sector, die de afgelopen jaren sterk groeide, zichtbaar te maken.

Stadszone

Verder moet het Ebbingekwartier in de Martinistad een creatieve stadszone worden. Met verschillende vastgoedontwikkelaars worden momenteel projecten uitgewerkt. “In ons stedenbouwkundig programma willen we expliciet kijken waar mogelijkheden liggen. We willen bijvoorbeeld bedrijven faciliteren op het gebied van informatie/technologie en design, maar ook cultuur en kunst.”
Als voorbeeld geldt een oud silogebouwtje dat Groningen een culturele functie wil geven. Het werd onlangs op het Cibogaterrein verplaatst en dient tevens als toegang van de nieuwe parkeergarage. Ook wil de gemeente daken van garages of gebouwen benutten. Dijkstra: “We willen zien of we op het tweede maaiveld iets kunnen doen. Bijvoorbeeld tuinaanleg, horecagelegenheden of iets met kunst.” Binnen een maand wordt hierover meer bekend, aldus Dijkstra.

Reageer op dit artikel