nieuws

Leidraad Aanbesteden half jaar uitgesteld

bouwbreed Premium

Het lukt de Regieraad Bouw niet om de Leidraad Aanbesteden zoals beloofd dit najaar af te ronden. Het streven is nu begin 2009.

Datmaakte de Regieraad bekend in de publicatie Tussenbalans, waarin de raad terugkijkt op de resultaten van de afgelopen anderhalf jaar. De leidraad zal gepaard gaan met een Decision Support Systeem (DSS) en zal opdrachtgevers een overzicht geven van alle mogelijkheden die er zijn bij het aanbesteden.
De Regieraad constateert dat de gewenste cultuuromslag in de bouw veel tijd kost. Voorzitter Hans Blankert kan de trage vernieuwing wel verklaren. “De bouwsector heeft een sterk projectmatig en regionaal karakter. Bovendien is er een duidelijk verschil in schaalgrootte van de bedrijven. Bewustwordings- en vernieuwingsprocessen verlopen daardoor trager dan in andere sectoren.”

Veel te doen

Van een cultuuromslag is dan ook nog geen sprake, realiseert Blankert zich. “We zijn er daarom nog niet. De komende anderhalf jaar is er nog veel te doen.” Brancheorganisaties en koepelorganisaties werken hard om een omslag te maken. Bij opdrachtnemers daarentegen verloopt het veranderingsproces volgens hem moeizamer. “Bij kleinere opdrachtgevers, zoals gemeenten, waterschappen en corporaties, ontbreekt vaak de capaciteit of de kennis om als professionele, vernieuwende opdrachtgever te werk te gaan.”
De vertrouwensrelatie tussen opdrachtgevers en -nemers is volgens de Regieraad verbeterd. Wel is er meer behoefte aan transparantie.
In de tussenbalans pleit de Regieraad ook voor professionalisering van de inkoopfunctie. Ruim 90 procent van de opdrachtgevers gunt nog steeds alleen op prijs. Met name kleine opdrachtgevers zoals waterschappen en kleine gemeenten maken te weinig gebruik van de ruimte die regelgeving biedt om kwaliteitsaspecten in de gunning te betrekken.

Impulsen

Innovatie in de bouw blijft moeizaam, constateert het adviesorgaan verder. De kennis en kunde die opgedaan wordt in pilotprojecten stroomt niet of onvoldoende door naar reguliere projecten.
Mogelijk dat mensen die niet uit de bouw afkomstig zijn de bouw de noodzakelijke impulsen kunnen geven. Het personeelsbeleid van bouwbedrijven zou hier rekening mee moeten houden. Verder moet de bouw af van traditioneel onderwijs, vindt Blankert. “Er is vaak weinig aandacht voor vernieuwing en de meer softe kanten van het vak zoals het belang van samenwerken in de bouw.”
De Regieraad Bouw is in 2004 opgericht naar aanleiding van de bouwfraude. De opdracht was om de verhoudingen in de sector te normaliseren en het vertrouwen in de sector te herstellen.

Reageer op dit artikel