nieuws

‘Laat mensen verlangen naar zonnestroom’

bouwbreed Premium

Alle gebouwen zullen over twintig jaar zonne-energie-installaties hebben voor het opwekken van stroom. De huidige opgave is de zonnepanelen te integreren in het bouwproces. “Zorg ervoor dat de mensen gaan verlangen naar zonnestroom”, bepleit Wim Sinke van het Energieonderzoek Centrum Nederland.

Het moet tot de mensen doordringen dat de zon op afstand de grootste bron is van volhoudbare energie. Die boodschap bracht Wim Sinke in een vlammend betoog op een bijeenkomst van Booosting in het Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam.
Booosting, platform voor koplopers in bouwinnovatie, hield de bijeenkomst ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag. Het symposium stond geheel in het teken van de komende 20 jaar. Welke nieuwe ‘drivers’ zijn er voor de bouwinnovatie? Volgens Piet Vollaard van Archined het loslaten van het auteursrecht voor architecten, volgens Sylvia Leydecker de toepassing van nanotechnologie. Sybrand van der Zwaag ziet ‘self healing materials’ als een belangrijke ‘driver’ en Jan Brouwer stelt dat Booosting meer aandacht moet hebben voor infrastructuur en de stad.
Maar de meest overtuigende bijdrage kwam van Wim Sinke, werkzaam bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en deelnemer aan het Solar Europe Initiative. “Het mandje met technologie is zeer goed gevuld. Nu is het zaak de installaties voor zonnestroom te integreren in de bouwprocessen en bouwsystemen”, aldus Sinke.
Hij geeft de voorkeur aan het woord ‘zonnestroom’ in plaats van aan de technisch correcte term ‘photovoltaic energy’ (pv). De straling van de zon is een schier onuitputtelijke bron van energie, die in de natuur wordt omgezet in onder meer warmte, wind en biomassa. Met behulp van een pv-systeem (zonder bewegende delen) wordt de energie rechtstreeks omgezet in elektriciteit.

Mythes

Niet minder dan zeven mythes remmen de invoering van zonnestroom. Het zou slechts om een niche gaan, alleen geschikt voor de Sahara. Het zou te duur zijn, onbetrouwbaar en meer energie kosten dan opbrengen. Zonnestroom zou lastig zijn voor architectuur en stedenbouw en het mag nog wel even duren voordat de technologie wordt toegepast.
Wim Sinke liet alle mythen uiteenspatten. Zonnestroom is beter verdeeld over de hele wereld dan welke bron van energie ook. De kosten zijn 10 procent van de opbrengst, de terugverdientijd is nu al 3 jaar.
De technologie is mooi, aantrekkelijk en betrouwbaar. De bijkomende warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van water. En ten slotte, we moeten beslist nú beginnen met de integratie van zonnepanelen in daken, gevels en infrastructuur. “We hebben geen tijd te verliezen.”

Reageer op dit artikel