nieuws

Kunststof gemaal gedijt goed in moeilijke bodem

bouwbreed

Vlak bij de monumentale Westertoren heeft Waternet het eerste kunststof gemaal binnen de gemeente Amsterdam geplaatst. Het prefab gemaal op de Prinsengracht dient als oplossing voor de rioolverstoppingen in vooral droogweersituaties.

Met name de slappe ondergrond heeft meegespeeld in de keus voor een kunststof pompgemaal. Uit onderzoek was gebleken dat de huidige riolering aan de Prinsengracht onvoldoende op afschot ligt. Dit had met name gevolgen voor de doorstroming van het vervuilde afvoerwater in droogweersituaties ter hoogte van de Westerstraat. Met behulp van het gemaal in combinatie met twee putten is in deze nieuwe situatie in het riool nu een kunstmatige drempel gemaakt. Het vuile water wordt bij droogweersituaties over deze drempel van 30 centimeter gepompt, waarna het vuil de normale weg weer kan vervolgen. Het gemaal verbetert op deze wijze de doorstroming van het riool op dat punt en moet nieuwe verstoppingen in de toekomst voorkomen.
Waternet gaf de aannemer KWB de opdracht voor een zogenoemd DAAS-gemaal. De afkorting DAAS staat voor Direct Aangesloten op AanvoerStelsel. Het DAAS-gemaal aan de Westerstraat is een combinatie van het natte en het droge concept door de pompen droog op te stellen en de aanvoerbuis als buffer te gebruiken. Berging van water vindt dus plaats in het riool zelf, het gemaal zelf heeft geen zuigkelder. Doordat de aanvoerbuis op het laagste punt is gesitueerd zal de pomp het vuil meenemen en blijft er dus geen vuil meer achter in het riool.

Onderhoud

Het droge DAAS-gemaal heeft een HDPE 315 millimeter aanvoerbuis waarop een droog opgestelde rioolpomp is aangesloten. Het onderhoud van de pomp vindt plaats in de schone, droge pompkelder. De civiele uitvoering en plaatsing, aansluiting en de afwerking van het gemaal hebben al met al twee weken in beslag genomen.
Terwijl in de productiefaciliteit van Beuker Kunststoffen in Opmeer aan het gemaal werd gewerkt, waren de voorbereidingen op de bouwplaats al in volle gang. Dankzij het lichte gewicht van het kunststof gemaal hoefde er niet te worden geheid. Om te voorkomen dat het gemaal gaat opdrijven is het voorzien van een sandwichbodem die afgevuld wordt met beton. Hierdoor ‘drijft’ het gemaal als het ware op het grondwater. Een ideale oplossing in deze moeilijke bodem, verwacht projectleider Gert Verwoert van Waternet.

Reageer op dit artikel