nieuws

Kleinbedrijf voorgetrokken bij aanbesteding micropercelen

bouwbreed Premium

Aanbesteden in micropercelen is een slimme en legale manier om het midden- en kleinbedrijf voor te trekken. Schilderwerk, maai- of strooiwerk en onderhoud zijn bij uitstek geschikt voor deze nieuwe innovatieve manier van aanbesteden.

Gelderland heeft afgelopen zomer de eerste aanbesteding met succes doorlopen. Zij brachten al jaren hun strooiwerkzaamheden in ongeveer vijftig contracten op de markt onder een vast, maar zeer gemotiveerd gezelschap van opdrachtnemers die ervoor zorgden dat de wegen ’s winters ijsvrij waren. De provincie zocht en vond een methode om de bestaande situatie voort te zetten, maar toch de vereiste Europese procedure te doorlopen. Het expertisecentrum Pianoo stimuleerde deze wijze van aanbesteding en evalueerde het proces zodat meer opdrachtgevers micropercelen zullen uitproberen.
De methode is afgekeken van Unilever en Shell die hun verpakte goederen en luchttransport via micropercelen op de markt zetten. Zo is het luchttransport voor 85.000 items verdeelt over 900 aanbieders en worden de 8500 verpakte goederen verspreid door tachtig transporteurs.

E-mail

Kern is de opdracht in heel veel verschillende percelen op te delen (liefst honderd of meer), een eenvoudig bestek en nauwelijks eisen te stellen aan de opdrachtnemers. “Dus geen jaarverslagen, accountantverklaringen, referenties, verzekeringsbewijzen of diploma’s. Het is volstrekt overbodig bij relatief eenvoudig werk.” Gelderland heeft zelfs aannemers bereikt die geen e-mail adres hadden, maar komende winter nu wel verantwoordelijk zijn een paar percelen.
Opdrachtnemers mochten zelf de percelen kiezen, maar daar ook een maximum aan geven. Wilde je maar één bepaald perceel, dan mocht dat ook. Uiteindelijk werd gegund op de laagste prijs”, licht Henk Wijnen van Pianoo toe. De provincie zette de grote bouwers buitenspel door het aantal te verkrijgen percelen te maximeren tot zes.
“Via de emvi-methode (economisch meest voordelige inschrijving) is dat volstrekt legaal. Die is gebruikt om de meerwaarde toe te voegen van het midden- en kleinbedrijf voor lokale opdrachtjes waarvoor zij zich persoonlijk verantwoordelijk voelen. Want die grote bouwers gaan heus niet midden in de nacht op stap met een strooiwagen. Daarvoor zullen zij weer die lokale aannemers inzetten, maar dan heb je zomaar weer drie of vier lagen extra met alle risico op misverstanden en veel minder betrokkenheid.”
De opdrachtgever houdt het werk beheersbaar door vooraf een maximaal aantal leveranciers te benoemen. De opdracht voor 109 percelen is uiteindelijk rond het geraamde bedrag vergeven aan zo’n veertig aannemers met gemiddeld twee tot drie percelen. Natuurlijk waren er enkele nieuwkomers en enkele oude partijen die afhaakten, maar dat hoort bij aanbesteden.”

Bundelen

Zuid Holland probeerde enkele jaren geleden het omgekeerde en besteedde al het strooiwerk in een keer aan. Daar kwam toen maar een partij op af die voor het dubbele inschreef als de raming. Een jaar later knipte de provincie de opdracht weer in meerdere contracten. Bundelen leidt niet altijd tot betere prijzen, zeker niet als het werk geschikt is voor het midden en kleinbedrijf. “Er zijn zelfs scherpere prijzen mogelijk door optimale capaciteitsbenutting en beperkte overhead.”
Gelderland is nu echter razend enthousiast over deze tweejarige opdracht. Of het echt werkt kan pas na het strooiseizoen worden beoordeeld, maar de procedure verliep in elk geval gesmeerd. Op de twee voorlichtingsbijeenkomsten van de provincie kwam tachtig man af en schreven 47 partijen daadwerkelijk in. Normaal komen op een Europese aanbesteding alleen de grote partijen af en hikt iedereen aan tegen de enorme administratieve rompslomp.

Geen eisen voor:

– jaarverslagen
– accountantsverklaringen
– omzetgegevens
– financiele ratio’s
– referenties
– bankgarantie
– verzekeringsbewijs
– verklaring KvK
– VOG
– Kwaliteitscertificaten
– diploma’s personeel

Reageer op dit artikel