nieuws

Kabinet wil onderzoek naar speciaal fonds pps-projecten

bouwbreed Premium

Het kabinet wil dat er meer infrastructuur door middel van publiek-private samenwerking wordt aangelegd. Daarvoor wordt de grens voor pps-projecten verlaagd naar 60 miljoen euro.

Dat maakten de ministers Bos (financiën) en Eurlings (verkeer) vrijdag na afloop van de ministerraad bekend. Het kabinet neemt de meeste van de aanbevelingen van Onno Ruding over. Zijn commissie ‘Private financiering van infrastructuur’ presenteerde in juni het advies om actiever gebruik te maken van private financiering als onderdeel van publiek-private samenwerking bij ontwerp, aanleg en onderhoud van weg- en spoorinfrastructuur. Sinds vrijdag is dat ook het streven van het kabinet.
Daarom wordt de grens bij het selecteren van privaat te financieren projecten verlaagd van 112,5 miljoen euro naar 60 miljoen en worden de transactiekosten bij de aanbesteding van pps-projecten verlaagd. Ook willen beide ministers samen met pensioenfondsen en regionale overheden onderzoeken of het mogelijk is een speciaal pps-fonds op te richten. Door geld in dat fonds te storten, wordt de efficiëntie vergroot, zo is de gedachte, waarmee de kosten voor zowel de overheid al voor marktpartijen afnemen.
Eurlings zei vrijdag dat hij denkt dat zowel pps als de snellere besluitvorming zullen zorgen dat “Nederland in beweging komt”.

Reageer op dit artikel