nieuws

Kabinet verwerpt plan tunnel van Strukton en TBI

bouwbreed Premium

Het kabinet ziet af van het onlangs door Strukton en TBI gepresenteerde plan voor een tunnel onder het Naardermeer. Er is definitief gekozen voor wegverbreding van de A1, A9, A10 en A6 als oplossing voor de fileproblemen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.

Kabinet verwerpt plan tunnel van Strukton en TBI

Armand Landman
Verkeersminister Eurlings schrijft de Tweede Kamer dat hij het eigen initiatief van de bouwbedrijven heeft onderzocht. Hij is tot de conclusie gekomen dat de zogenoemde Stroomlijnvariant waarbij 59 kilometer extra asfalt wordt gelegd nog steeds de beste optie is.
Zo is het maatschappelijke en politieke draagvlak voor een tunnel volgens de bewindsman nog steeds ver te zoeken.
Verder is de verkeersafwikkeling door uitbreiding van de bestaande wegen nagenoeg gelijk aan de kwaliteit van de doorstroming met een tunnel en blijven de aantasting van het landschap en de recreatiemogelijkheden bij een tunnel bestaan.
Bovendien wordt in de stroomlijnvariant de inpassing van de wegen aangepast, waardoor volgens Eurlings de leefbaarheid naast de snelwegen verbetert.
Het tunnelplan van Strukton en TBI zou ook minstens twee jaar vertraging opleveren. En het innovatieve afvangen van fijn stof in de tunnel vreet zoveel energie dat het niet opweegt tegen de schonere lucht rond de tunnelmonden.

Reageer op dit artikel