nieuws

‘Kabinet spreekt met twee monden’

bouwbreed Premium

Minister Vogelaar (wonen) spreekt van een heffing. staatsecretaris De Jager (financiën) heeft het over vermogensoverheveling. Wat is het nu? Willem van Leeuwen, voorzitter van woningcorporatiekoepel Aedes weet het niet meer. Het kabinet spreekt met twee monden, vindt hij.

Minister Vogelaar (wonen) spreekt van een heffing. staatsecretaris De Jager (financiën) heeft het over vermogensoverheveling. Wat is het nu? Willem van Leeuwen, voorzitter van woningcorporatiekoepel Aedes weet het niet meer. Het kabinet spreekt met twee monden, vindt hij.
Bij elke normale onderneming geldt dat heffingen bedrijfskosten zijn en dus aftrekbaar zijn voor belasting, aldus Van Leeuwen in Aedes magazine. De Raad van State vindt dat ook, stelt hij. De Jager heeft begrip voor de geleerde raadsheren, maar komt tot een andere afweging.
Als het kabinet geloofwaardig wil zijn dan zou volgens de Aedes-voorman de Vogelaar-heffing gewoon aftrekbaar moeten zijn. Zo worden corporaties niet achtergesteld op commerciële vastgoedpartijen en laat het kabinet zien dat het bereid is de wijkaanpak ook fiscaal te faciliteren. De wijkaanpak is per slot van rekening kabinetprioriteit, stelt Van Leeuwen. Veel hoop heeft hij echter niet. “Het kabinet heeft de kans laten lopen. Het is nu aan de Kamer.”

Reageer op dit artikel