nieuws

Jo Coenen bepaalt duur mergelwinning

bouwbreed

Cementfabriek ENCI wint ook na 2015 nog mergel uit de groeve aan de Sint Pietersberg in Maastricht. Nadat eerst de gemeente Maastricht pleitte voor langer openstellen van de groeve voor mergelwinning, tekent zich ook in Provinciale Staten een meerderheid af voor langere mergelwinning.

Cementfabriek ENCI wint ook na 2015 nog mergel uit de groeve aan de Sint Pietersberg in Maastricht. Nadat eerst de gemeente Maastricht pleitte voor langer openstellen van de groeve voor mergelwinning, tekent zich ook in Provinciale Staten een meerderheid af voor langere mergelwinning.
Nog geen maand geleden leek de sluiting van de groeve per 2015 als een paal boven water te staan. Nu wordt de sluiting afhankelijk gesteld van een door Jo Coenen te ontwerpen plan voor de toekomst van de ENCI-groeve. Binnen een jaar moet daarover meer duidelijkheid zijn. Aan de hand van dit plan wordt een einddatum voor de mergelwinning vastgesteld. Die einddatum hangt dus af van wat er in de toekomst met de groeve gaat gebeuren.
Moederbedrijf Heidelberg Zement van ENCI staat positief tegenover een plan voor de transformatie van de groeve in een natuurgebied. Dat bleek uit overleg tussen de gedeputeerden Ger Driessen en Bert Kersten met het bestuur van Heidelberg Zement en ENCI.
ENCI zelf wilde tot 2020 doorgaan met mergel winnen, maar de provincie koos eerst voor 2015 als einddatum. Nu zal de einddatum waarschijnlijk dichter bij 2020 liggen.

Reageer op dit artikel