nieuws

Hell’s Angels Amsterdam verdrongen door stadsvilla’s

bouwbreed Premium

De luidruchtige motoren van de Hell’s Angels in Amsterdam-Oost moeten wijken voor luxe woningen. Bovendien krijgt de oever van de Weespertrekvaart een bijzonder groen karakter, zo blijkt uit de eerste schetsen voor het stedenbouwkundig plan.

Nu nog wordt het terrein van vijf hectare nabij de Bijlmerbajes beheerst door bedrijfjes en activiteiten van de Hell’s Angels. De rechter heeft zich inmiddels positief uitgesproken over ontruiming van het terrein.
Amsterdam wil een dichtbebouwde, gemengde woonwijk. Rond 2011 is de bouw voorzien van 350 woningen. Deels worden de woningen gebouwd in een groot stadsblok langs de spoorbaan Amsterdam-Utrecht. Het massieve gebouw moet dienen als geluidsscherm. Daarnaast is grenzend aan de oever van de Weespertrekvaart plek voor luxe stadsvilla’s in een parkachtige omgeving. “De bouw van villa’s is een verwijzing naar het verleden. Ooit stonden er langs de vaart mooie buitens. Prachtige huizen temidden van lanen en parken”, verklaart senior-projectleider Ineke Harder.
De terugkeer van groen vraagt om een complexe ingreep in de waterhuishouding. Nu nog functioneert de kale dijk van de trekvaart als waterkering. “Straks gaat de spoordijk functioneren als waterkering. Daardoor kunnen we als het ware buitendijks bouwen en wordt het ook mogelijk een ecologische oever te maken”, schetst Harder.
Voor de ontwikkeling van het gebied brengt de gemeente een of twee ‘bouwenveloppen’ op de markt. Daarbij gaat het volgens Harder niet alleen om het bieden van de hoogste prijs. “Voor de Weespertrekvaart streven we nadrukkelijk naar de ontwikkeling van een duurzame woonwijk.”

Reageer op dit artikel