nieuws

Grote impuls Moerdijk met plan Waterfront

bouwbreed Premium

Planologisch is het plan Waterfront Moerdijk haalbaar. Dat blijkt uit de ontwikkelingsvisie voor de haven en de planologische quick scan die de gemeente Moerdijk heeft uitgevoerd samen met ontwikkelaar Ballast Nedam, adviesbureau RBOI, de dorpsraad, de provincie Noord-Brabant en het Rijk.

Of het miljoenenproject ook financieel haalbaar is, moet einde dit jaar duidelijk zijn.
De gemeente is al jaren bezig met de ontwikkeling van de haven in de kern Moerdijk om het dorp een nieuwe impuls te geven en de leefbaarheid te vergroten. De laatste jaren daalt het aantal inwoners. Moerdijk wil het tij keren. Eerdere plannen sneuvelden voortijdig. Volgens projectleider E. Alderliesten biedt het nieuwe plan meer kans van slagen doordat het deel uitmaakt van een bredere gebiedsvisie, waarin behalve de gemeente Moerdijk ook de provincie en het Rijk participeren. Onder die brede gebiedsvisie vallen in totaal negen projecten die met elkaar verbonden zijn, waaronder Waterfront, maar ook het Logistiek Park Moerdijk in de oksel van de snelwegen A16 en A17.
Met Waterfront wil de gemeente het historische karakter van de oude haven terugbrengen in het dorp. Nu is een deel van de haven bedrijventerrein en ligt een ander deel braak. In de toekomst moeten er 150 tot 175 woningen komen, detailhandel, kleinschalige bedrijvigheid en watersportvoorzieningen.

Reageer op dit artikel