nieuws

Groeicocktail Almere: waterstad, pol derstad of combinatie

bouwbreed Premium

Eilanden met 15.000 woningen in het Markermeer, een metrolijn door het IJmeer, een bredere A27 die – zoals de A2 – onder het maaiveld komt te liggen. Almere heeft de bouwstenen voor de grootste woningopgave van deze eeuw tot in het kleinste detail uitgewerkt.

Tot 2030 moet Almere 60.000 woningen kwijt. Waar en hoe zijn vragen die de groeistad al jaren bezighouden, maar het doorhakken van knopen nadert. Met de denkbare groeiscenario’s sluit Almere een lange periode van haalbaarheidsonderzoeken af. De plannen zijn opgesteld door de provincies Utrecht en Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, het GOB namens het Rijk, en de gemeenten Zeewolde en Almere en worden vandaag overhandigd aan minister Cramer. Eind 2009 wordt de definitieve groeirichting vastgelegd in het zogeheten Integraal Afspraken Kader om in 2015 door te kunnen bouwen.

Pampus

Almere moet uitbreiden in oostelijke en westelijke richting (Pampus) en in de bestaande stad. De drie gebieden werden allen onder de loep gelegd en bestaat elk weer uit eigen varianten. Masterplan Pampus beschrijft attractieve woonmilieus in en aan het gemiddeld 3,5 meter diepe Markermeer. In het uiterste geval gaan de onderzoekers uit van 20.000 woningen in het water op drie eilanden, die met elkaar en met het vaste land worden verbonden door bruggen. Omdat drijvende woningen en betonnen constructies prijzig zijn, stelt het Masterplan voor eilanden te creëren met traditionele zandophoging.
Elk eiland krijgt zijn eigen waterkering. En het eiland dat het dichtst bij Amsterdam komt te liggen, biedt plaats aan hoogbouw. Ruimte wordt alsnog gereserveerd voor speciale woonvormen, zoals drijvende woningen. Om ook binnendijks aangenaam te kunnen wonen, wordt voorgesteld het maaiveld (600 meter breed) op te hogen tot aan de dijk, 3,5 meter boven maaiveld. In de superdijken is plaats voor een “noodzakelijke” IJmeerlijn en parkeergarages.

Oost

Alle Pampusvarianten vertonen financiële tekorten. Een woning in de buitendijkse variant is gemiddeld duurder door de kosten van landmaken en kunstwerken in het water.
Polderlandschap, kernencomplex en Spiegelstad komen in Masterplan Oost aan bod.
Als mogelijk Olympisch dorp en levendige zusterstad van het huidige Almere vereist Spiegelstad de grootste infrastructurele ingrepen. Het compacte centrum is gebouwd op een overkluizing van de A27 en het spoor. Nabij het OostvaardersWold, is ruimte voor waterwoningen. Op de mogelijke IJmeerlijn krijgt Spiegelstad drie stations. Polderlandschap is de dunst bebouwde variant en sluit het meest aan bij het agrarische karakter van het gebied. Twee derde van de 15.000 woningen ligt verspreid over een groot oppervlak, in de vorm van linten, vrijstaande woningen en enkele kleine kernen met basisvoorzieningen. Kernencomplex bestaat uit drie grote dorpen. De dorpen hebben een compacte kern en ruim opgezette wijken in het groen, en een opzet met het Gooise trekjes.
De schaalsprong van Almere zal grotendeels aan de flanken plaatsvinden. Investeren in het stadscentrum dat door de uitbreiding op verschillende manier onder druk komt te staan, acht de stad noodzakelijk.

Masterplannen

Uit de drie Masterplannen heeft Almere drie uiterste groeimodellen verder uitgewerkt: Waterstad, Polderstad en Stad van water en groen. Met elkaar hebben ze gemeen: een verbreding van de A27 (2×3) en een N30 die daar op aansluit, een uitbreiding van station Almere en een busverbinding op de A6, A27 en de A1.

Reageer op dit artikel