nieuws

FNVluidt noodklok over spooronderhoud

bouwbreed Premium

De kwaliteit van het spoor holt achteruit door gebrekkig onderhoud. Deskundige spoorwerkers lopen weg vanwege de vele nacht- en weekenddiensten. Dat meldt FNV Bondgenoten na onderzoek onder leden. De ChristenUnie onderschrijft de conclusies.

Veel deskundige onderhoudswerkers hebben de sector verlaten omdat er steeds meer ’s nachts en in de weekeinden gewerkt moet worden. Vervangers zijn vaak ingehuurde krachten zonder spoorkennis. Ze hebben alleen de verplichte veiligheidstest voor werken op en langs het spoor – die binnen een uur op internet te halen is – als bagage.
Uit onderzoek onder 1200 baanwerkers blijkt dat 70 procent van hen ziet dat de kwaliteit van de wissels afneemt. Zes op de tien vindt dat er te weinig mensen zijn om het werk goed te kunnen uitvoeren. Vooral op drukke knooppunten zoals Amsterdam en Utrecht is het onderhoud bedroevend omdat spoorwerkers niet genoeg tijd op de baan terecht kunnen.

Groei

Volgens de bond zal de situatie alleen nog maar slechter worden. Vervoerders willen steeds meer treinen op het spoor laten rijden en ook het kabinet streeft naar forse groei. Daar houdt de groei van de spoorcapaciteit geen gelijke tred mee, waardoor er nog minder tijd voor onderhoud is. Dat betekent nog meer schuiven van het werk naar de nacht en de weekeinden waardoor nog meer deskundig personeel naar een andere baan zal gaan zoeken.
De vakbond is niet de enige met kritiek. Vorige week al presenteerde de ChristenUnie de notitie ‘Slimmer, Sneller en Zuiniger op het spoor’. Kamerlid Ernst Cramer: “Het FNV-onderzoek onderstreept de conclusies van de ChristenUnie. Als de aantrekkelijkheid van de spoorsector verder wordt verminderd belemmert dat bij de werving van nieuwe instroom. Er is onvoldoende (dag)werk om spoorwerkers blijvend een volledige baan in het spoor te kunnen bieden.”

Taakgroep

De ChristenUnie vraagt in haar notitie aan minister Eurlings een taakgroep ‘terugdringing onnodig nacht- en weekendwerk’ in te stellen. Cramer: “Er moet een gezamenlijke strategie komen van Rijk, ProRail, vervoerders en spooraannemers voor het spooronderhoud.
ProRail laat in een reactie weten de zorgen over de krappe arbeidsmarkt te delen maar ontkent dat er onveilige situaties op het Nederlandse spoornet zijn. De spoorbeheerder verwijst naar een vergelijkend Europees onderzoek waaruit blijkt dat de Nederlandse spoorinfrastructuur het veiligst van alle Europese landen is.

Reageer op dit artikel