nieuws

FIEC: Kijk naar levensduurfase bij groen aanbesteden

bouwbreed

Groen aanbesteden kan alleen als Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) het gunningscriterium wordt. Dat samen met goede technische specifiek om het doel van duurzaam bouwen te halen.

In een commentaar op enkele uitgaven van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Unie over groen aanbesteden waarschuwt de Europese bouwfederatie FIEC voor hogere kosten voor zowel de klant als de potentiële opdrachtnemer. Aanbestedende diensten zullen moeten beseffen dat groen aanbesteden betekent dat niet volstaan kan worden met enkele eisen aan materialen, maar dat gekeken moet worden naar de levensduurfase van het hele product, van ontwerp tot sloop.
Dat betekent op zich weer dat aanbestedende diensten nog het nodige moeten gaan bijleren op dat gebied alvorens zij in staat zijn aanbiedingen te kunnen beoordelen. “Het heeft weinig zin om groen aanbesteden in te voeren voordat er voldoende getraind en ervaren personeel voorhanden is”, aldus de FIEC.
De federatie dringt er daarnaast sterk op aan om zuinig te zijn met allerlei ingewikkelde technische specificaties en beproevingsmethoden. Dat leidt alleen maar tot verwarring bij aannemers en maakt vooral voor het midden- en kleinbedrijf het leven nodeloos gecompliceerd. Die zullen ze alleen maar zien als obstakels om mee te dingen naar publieke opdrachten. Dat is weer in strijd met het EU-beleid voor het mkb.
Ook mogen allerlei eisen niet zonder meer bij de selectiecriteria worden gezet. Die criteria slaan op de aanbieder en niet op het product. Alleen eisen die slaan op de ervaring en technisch kunnen van de aanbieder mogen wel, vindt de FIEC.

Reageer op dit artikel